Socialarbetare - Porvoon kaupunki

Socialarbetare - Porvoon kaupunki

Socialarbetarens tjänst för viss tid inom invandrartjänsterna under tiden 1.9.2019-31.8.2020.

Invandrartjänsterna har följande uppgifter: att ta emot flyktingar och återflyttare som placeras i kommunen eller som flyttar självständigt, socialt arbete och integration i samarbete med stadens andra tjänster, arbets- och näringsbyrån och vuxenutbildarna.

Socialarbetarens uppgift i den här befattningen är att fungera som ansvarig socialarbetare för ensamkommande minderåriga unga flyktingar. De unga är berättigade till eftervård tills de fyllt 21 år. Socialarbetare har ett tätt samarbete med de ungas boendehandledare av vilka de unga får stöd både för boende och livskompetens.

Vi söker en vikarie som har behörighet som socialarbetare eller som studerar till socialarbetare och har genomgått ämnesstudierna i socialt arbete och arbetspraktiken med godkänt resultat enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. (817/2015).

I arbetet behövs god förmåga till samarbete och växelverkan, kreativitet och flexibel attityd.
Vi uppskattar tidigare erfarenhet av arbete bland unga invandrare. Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och muntliga kunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi använder tolktjänster alltid vid behov.

Lönen fastställs enligt AKTA. Prövotiden är 6 månader.

Innan vikariatet tas emot bör den som väljs visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Skicka din ansökan senast 19.6.2019 kl. 15 via länken Sök nu!

Ytterligare information ger chefen för invandrartjänsterna Sirkka Valta, tfn 019 520 3293 tai 040 531 2660 sirkka.valta@porvoo.fi och vik. socialarbetare Mari Hannikka 040 136 1069 mari.hannikka@porvoo.fi.

Invandrartjänster
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren