Socialarbetare - Porvoon kaupunki

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och personalutveckling. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Känns barnskyddet viktigt för dig?

Är du intresserad av att utveckla barnskyddet och vill du vara med och bygga upp och förankra det systemiska barnskyddet?

Borgå stads barn- och familjetjänster söker en socialarbetare till barnskyddet till en ordinarie tjänst från 1.11.2020 eller enligt överenskommelse.

Du arbetar som ansvarig socialarbetare för de barns frågor som är dina klienter, och det arbete som utförs med dem baserar sig på klientplanen. Du får arbeta med barn både inom öppenvård och vård utom hemmet. Du ansvarar för beredningen och beslutsfattandet av brådskande placering samt beredningen av omhändertagningar.

Som stöd för ditt arbete erbjuder vi ett engagerat och mycket professionellt team och stöd av en ledande socialarbetare. Familjeterapeuten stöder klientarbetet i enlighet med den systemiska modellen. Dessutom stöds arbetet av en fungerande struktur för arbetshandledning och konsultation.

Barn- och familjetjänsternas arbetsgrupp för öppenvård och vård utom hemmet består av 7 socialarbetare, 1 socialhandledare inom eftervården och 1 ledande socialarbetare.

Som socialarbetare känner du servicenätverket och i syfte att öka klienternas delaktighet använder du kreativt de möjligheter som det multiprofessionella nätverksarbetet erbjuder. Du har ett entusiastiskt och engagerande grepp om arbetet samt god social kompetens.

Vi betraktar tidigare erfarenhet av arbetsuppgifter inom det sociala området, särskilt barnskyddet, som merit. Du klarar dig bra i dina arbetsuppgifter och som medlem av arbetsgemenskapen på finska, men det är fint om du också talar lite svenska.

Behörigheskravet är kompetensen enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). I avsaknad av sökande som uppfyller behörighetsvillkoren kan uppgiften tillsättas tillfälligt för högst ett år för en person som studerar för socialarbetaryrket och som med godkänt resultat har slutfört grundstudier och ämnesstudier i socialt arbete samt praktik i anslutning därtill.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga kunskaper i svenska.

Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Socialarbetarens arbetstid är 37.25 h/vecka. Lönesättningen fastställs enligt AKTA.

Innan valet fastställs bör den som väljs uppvisa ett lagstadgat straffregisterutdrag (504/2002) och ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 1.10.2020 kl. 15 via länken Sök nu.

Läs mer

http://www.borga.fi/socialarbete-for-barnfamiljer

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger ledande socialarbetare Mika Himanka, tfn 040 4891701 mika.himanka@porvoo.fi eller servicechef Jenni Weck-Näse tfn 040 594 2830 jenni.weck-nase@porvoo.fi

Socialarbetet för barnfamiljer
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats.

Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka