Socialarbetare - Porvoon kaupunki

Vi söker en socialarbetare till Borgås vuxen socialt arbete från och med 1.3.2021 eller enligt överenskommelse.

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Socialarbetarens främsta arbetsuppgifter i Borgås vuxensocialarbete är att arbetar med vuxna som behöver särskilt stöd. Socialarbetaren erbjuder stöd till kunderna i form av planenligt socialt arbete.

Socialvårdslagens utredning av servicebehov och kundplaner, planenligt och ändamålsenligt arbete med kunder och kundernas nätverk, beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd, fältarbete, utredning av annat behov av hjälp inom socialt arbete, kundarbete och strukturellt socialt arbete hör till arbetsuppgifterna. Socialarbetaren deltar även i skötandet av vuxensocialarbetets jour under tjänstetid. Jouren innebär kundarbete

I teamet inom Borgås vuxensocialarbete arbetar 3 socialarbetare, 4 socialhandledare och 2 servicehandledare för boende samt en ledande socialarbetare. Vuxensocialarbetets infopersonal arbetar också i samma utrymmen. Ett mångprofessionellt teamarbete är givande och flexibelt ur både kundernas och arbetstagarnas synvinkel.

Ditt arbete får stöd av bra och fungerande strukturer såsom arbetsgruppens regelbundna möten, närförmannens stöd och arbetshandledning. Vår styrka är pararbete och du får vid behov stöd från den egna arbetsgruppen eller från olika samarbetsparter.

Vi erbjuder en etiskt orienterad och inlärningsrik arbetsgemenskap, juridiskt stöd, flexibla arbetstider, motions- och kulturtjänster för personalen och arbetshälsovårdens tjänster. Vi erbjuder även en möjlighet att jobba på distans enligt överenskommelse.

Behörighetskrav:
Socialarbetarbehörighet enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Dessutom förutsätter vi goda muntliga kunskaper i de båda inhemska språken och goda skriftliga kunskaper i det svenska språket.

Socialarbetarens arbetstid är 37,75 h/vecka. Lönen bestäms enligt KVTES. Till tjänsten vald bör inom 30 dagar efter valet bekräftas uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex månader tillämpas.

Skicka din ansökan senast 29.10.2020 kl. 15 via Sök nu länken.

Läs mer

https://www.borga.fi/socialarbete

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ges av ledande socialarbetare Alexandra Blomqvist tfn 040 184 3539 alexandra.blomqvist2@porvoo.fi eller servicechef Ville Heininen tfn 040 191 6843 ville.heininen@porvoo.fi.

Vuxensocialarbete
Adress: Porvoo, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka Borgå stad - Unicef lapsiystävällinen kunta