test
Socialarbetare - Kirkkonummen kunta

Vikariat som socialarbetare inom Kyrkslätts kommuns integrationstjänster 1.3.2022-31.5.2023.

Är du intresserad av att syssla med integrationsarbete? Är du en innovativ team- och nätverksarbetare men gillar också att jobba självständigt? Då kan du vara personen vi söker.

Inom Kyrkslätts kommuns integrationstjänster arbetar 1 socialarbetare och 3 socialhandledare. Integrationstjänsterna är en del av socialtjänsterna för personer i arbetsför ålder och helheten tjänster för personer i arbetsför ålder.

Kyrkslätts kommuns ikraftvarande program för integrationsfrämjande skapar ramarna för integrationsarbetet i kommunen. För oss inom integrationstjänsterna är nätverksarbete och samarbete synnerligen viktigt. Vi svarar också på kommunnivå för integrationsutbildningar för personalen. För oss är högklassig och vördig integration en hjärtesak, och den omfattar också klientens delaktighet i sitt eget liv och i sin egen integration.

Till socialarbetarens uppgifter hör i första hand bedömningar av servicebehovet beträffande klienter inom klientgruppen i fråga som behöver särskilt stöd, servicebeslut enligt socialvårdslagen, mångprofessionellt arbete, arbetsuppgifter som gäller processerna kring återförening av familjen, handläggning av behovsprövat (förebyggande) utkomststöd, utveckling av integrationstjänsterna i samarbete med teamet, chefen och andra aktörer.

Behörighetsvillkor:
Behörighetsvillkor är behörighet som socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).

Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt minst nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska.

Om det saknas sökanden som uppfyller behörighetsvillkoren, kan uppgiften tillfälligt besättas för högst ett år med en person som studerar till socialarbetare och som med godkänt resultat utfört grund- och ämnesstudier och praktik inom socialarbete.

Dessutom förutsätter vi:
Goda samarbets-, team- och sociala färdigheter både inom klientarbetet och i arbetsgemenskapen som baserar sig på teamarbete.
Förmåga att arbeta självständigt, stresstålighet, flexibilitet, kundinriktad arbetsorientering och engagemang i och intresse för utveckling av integrationstjänsterna.

Erfarenhet av arbete inom socialbranschen, integration och utkomststöd räknas som merit.

Lönen och villkoren för anställningsförhållandet fastställs enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovården. För vikariatet kan tillämpas en prövotid om sex månader.
Uppgiftsrelaterad lön: 3514,14 €/mån.

Ring och fråga mera om du är intresserad.

Ansökningar lämnas in senast 3.2.2022 före kl. 12.00 på Kommunrekrys elektroniska blankett www.kommunrekry.fi (arbetsnyckel 407264).

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

För rekryteringen svarar servicechefen för socialtjänster för personer i arbetsför ålder Pia Sandström, tfn 040-1269134 eller fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi.

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för vård och omsorg, Tjänster för personer i arbetsför ålder, Socialtjänster för personer i arbetsför ålder

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.


Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat