Skip to main content
test
Socialarbetare - Raaseporin kaupunki

Tjänst som socialarbetare vid enheten barn- och familjetjänster

Raseborgs stad söker en socialarbetare inom barnskyddet till enheten barn- och familjetjänster.

Kom och jobba med oss inom barnskyddet vid enheten barn- och familjetjänster i Raseborg. Produktionen av social service är indelad enligt följande: barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete och handikappservice.

Enheten barn- och familjetjänster består av sju socialarbetare, sex familjearbetare, en socialhandledare, en psykiatrisk sjukskötare, två barnatillsyningsmän,1/2 socialhandledare inom barnatillsyningen, en kanslist och enhetschef. Enhetens arbetsutrymmen finns i Ekenäs, mottagningspunkt finns även i Karis. I barnskyddets klientärenden arbetar vi i arbetspar med stöd av förman och arbetsteamet. Vi är skolade i det systemiska barnskyddet enligt THL:s modell och utvecklar vår verksamhet i enlighet med denna modell. Socialarbetaren har starkt stöd av socialhandledare, psykiatrisk sjukskötare och familjearbetare i det dagliga operativa barnskyddsarbetet. Socialarbetaren deltar varje vecka i enhetens teammöte, därtill har socialarbetaren regelbundna kollegiala möten där det är möjligt att erhålla kollegialt stöd, reflektion och konsultation för klientarbetet.

Vi erhåller regelbunden arbetshandledning. I Raseborgs stad erbjuds möjligheten till distansarbete.

Behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015, samt goda kunskaper i svenska och finska. Tidigare arbetserfarenhet inom det reparerande barnskyddet räknas som merit. Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring. Arbetet är långsiktigt och du arbetar mycket i mångprofessionella team.

Lönesättning enligt SH-avtalet, då lönen uppgår till 4001,80 euro/månad (uppgiftsrelaterad lön+rekryteringstillägg) exklusive eventuella arbetserfarenhetstillägg. Prövotid 6 månader. Tillgång till egen bil är en fördel.

Den som väljs till uppgiften ska innan han eller hon tar emot tjänsten visa upp ett sådant straffregisterutdrag som förutsätts i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med § 48 och § 48a i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Mera information ges av Lenita Holmström, tfn 019 289 2262, epost lenita.holmstrom@raseborg.fi.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 451165. Ansökningstiden går ut 17.7.2022 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.


Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ges av Lenita Holmström, tfn 019 289 2262, epost lenita.holmstrom@raseborg.fi.

Lär dig mer om oss

Barn- och familjetjänster

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat