Skip to main content
test
Socialarbetare, Ankarteamet - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Ankarmodellen baserar sig på flermyndighetssamarbete, där olika myndigheter arbetar tillsammans. Åbo stads välfärdssektor har sedan 2016 haft ett avtal om Ankarsamarbete med Polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Målet med Ankarverksamheten är att:

1. Ingripa i minderårigas brottsliga beteende i ett tidigt skede, att utreda den unga klientens livssituation och hjälpbehov på ett övergripande sätt, samt att hänvisa klienten till en ändamålsenlig plats för att få hjälp och stöd.
2. Snabbt ingripa i familjevåld och våld i nära relationer samt att hänvisa klienten till en ändamålsenlig plats för att få hjälp och stöd.
3. Öka den inre säkerheten genom multiprofessionellt samarbete.

Socialarbetaren i Ankarteamet ansvarar för handläggningen och bedömningen av barnskyddsanmälningar (som huvudsakligen kommer från polisen) och för genomförandet av barnets servicebehov i samarbete med de andra medlemmarna i Ankarteamet och kommunernas socialarbetare, samt att hänvisa familjen, barnet eller ungdomen till en plats för att få fortsatt hjälp. Dessutom är socialarbetaren vid behov ansvarig för brådskande barnskyddsåtgärder. Socialarbetaren deltar i förhör och samtal med barn och ungdomar. Socialarbetaren deltar också i drogkontrollen av minderåriga tillsammans med polisen. Arbetet omfattar både inplanerat och akut socialarbete och barnskydd.

Vid socialjouren finns två Ankarteam, varav det ena huvudsakligen fokuserar på barn och ungdomar samt familjer i Åbo och det andra fungerar regionalt. Den lediga tjänsten som socialarbetare är i det regionala Ankarteamet.
Båda teamen har en socialarbetare och en socialhandledare - en psykiatrisk sjukskötare samt en ungdomsarbetare som börjar arbeta i teamet i höst.

Behörighetsvillkoren för uppgiften bestäms i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Dessutom förutsätter vi erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt med familjer.

Den valda personen ska lämna in ett straffregisterutdrag i enlighet med 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Erfarenhet av barnskydds- och socialarbete inom socialjouren ses som en fördel.
Vi önskar också att du är självständig, stresstålig och att du har förmåga att ta tag i saker snabbt/fatta snabba beslut.

Arbetet utförs i huvudsak i par eller team och arbetstiderna är flexibla: arbetet görs huvudsakligen under tjänstetid, men vid behov och enligt egen preferens också som kvälls- och veckoslutsjobb.
Vi erbjuder dig ett intressant arbete vid Åbo huvudpolisstation i ett team och en arbetsgemenskap som är dynamisk och förhåller sig positivt till utveckling. Arbetshandledning och fortbildning ordnas också.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Under tiden 18.7-7.8.2022 vikarie för ledande socialarbetare, Tuija Passoja, tel. 050 078 3312 eller tuija.passoja@turku.fi
Från och med 8.8.2022 ledande socialarbetare Kaarina Katas, tel. 050 078 3312 eller kaarina.katas@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registratorskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Familje- och socialtjänster, Socialarbete, Socialjouren

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Turku, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat