Skip to main content
test
Socialarbetare (familjesocialarbete) - Lohjan kaupunki

Vi söker fyra socialarbetare till barnfamiljernas socialtjänster. Tjänsterna är placerade i teamet för barnfamiljernas socialtjänster enligt socialvårdslagen.

Din huvudsakliga uppgift är att göra en bedömning av servicebehovet och arbeta målmedvetet för barn och deras familjer som behöver särskilt stöd. I arbetet ingår mottagning av kontakter och barnskyddsanmälningar, rådgivning och handledning, bedömning av servicebehov inom det egna arbetsfältet på ett sektorsövergripande sätt samt målmedvetet klientarbete med befintliga klienter. I arbetet deltar man i även i bakjour under tjänstetid. Till stöd i ditt arbete erbjuder vi ett team av gedigen professionell kompetens med 11 socialarbetare och 5 socialhandledare utöver de nya tjänsterna.

Arbetet förutsätter utmärkt interaktionsförmåga, förmåga att arbeta i par och i team och att samarbeta med myndigheter. Tidigare erfarenhet av barnfamiljernas socialtjänster, bedömningar av servicebehovet och god kunskap om lagstiftning och tjänstesystem är en förutsättning för framgång i arbetet. Vi värdesätter en positiv inställning till utveckling samt god förmåga att organisera och dokumentera.

En parkeringsplats för bilister finns alldeles intill enheten. Vår arbetsenhet har en tjänstebil, men möjligheten att använda egen bil åtminstone då och då är en fördel, eftersom arbetets karaktär är mobil.

En flexibel arbetstid med lång flexram (7.00-9.30 och 14.00-19.00) och möjligheten till distansarbete ger dig flexibilitet att planera dina arbetsdagar. De moderna verktyg som vi använder gör att vi kan arbeta på distans. Vår enhet är centralt belägen i Lojo centrum.

Behörighetsvillkor: Kravet är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §) och Valviraregistrering. Vid avsaknad av sökande som uppfyller behörighetsvillkoren kan tjänsten tillsättas tillfälligt högst för ett års tid med en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat avlagt ämnesstudierna inom det sociala arbetet och praktiken i anslutning till dem.

Lönen är 3736,24 €/mån. + eventuella erfarenhetstillägg, enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna kommer att hållas enligt överenskommelse.

Mer information ges av (förfrågningar om arbetet helst via e-post.):
Chef(en) för barnfamiljearbetet Päivi Känkänen, paivi.kankanen@lohja.fi, tfn 044 374 1225

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 27.5.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-201-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Social- och specialtjänster för barn och unga
Adress: Larsgatan 50, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka Lohjan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat