Socialarbetare (förlängdad ansökning) - Kirkkonummen kunta

Socialarbetare (förlängdad ansökning) - Kirkkonummen kunta

Inom handikappservice inom vård- och omsorgssektorn i Kyrkslätt finns en ledig tjänst som socialarbetare fr.o.m. 1.10.2019 eller enligt avtal.

Målet med handikappservicen är att göra det möjligt för kommuninvånare med funktionsnedsättning att leva ett bra och meningsfullt liv i jämlikhet med andra kommuninvånare.

Till socialarbetarens uppgifter hör bl.a. bedömning av klientens servicebehov, uppgörande av en serviceplan, beslut om service samt samarbete med mångprofessionella sakkunniga. Specialtjänster och stödåtgärder ordnas enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och lagen om service och stöd på grund av handikapp för kommuninvånare i alla åldrar.

Vid handikappservicen arbetar tre socialarbetare, två socialhandledare, en servicesekreterare och en ledande socialarbetare.

Vi uppskattar tidigare erfarenhet av socialarbete inom handikappservice och goda kunskaper i finska och svenska. Möjligheten att använda egen bil är till fördel i arbetet.

Behörighetskraven fastställs enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15). Om det saknas sökanden som uppfyller behörighetsvillkoren, kan uppgiften tillfälligt besättas för högst ett år med en person som studerar till socialarbetare och som med godkänt resultat utfört grund- och ämnesstudier och praktik inom socialarbete. Den som väljs till tjänsten ska uppvisa en bedömning av företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta uppgifterna som hör till tjänsten samt ett straffregisterutdrag för arbete med barn.

Behörighetsvillkor: Behörighet som socialarbetare enligt lagen 272/2005 och förordningen 608/2005 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården.

Lämna in din ansökan senast 23.9.2019 kl. 12.00 i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten www.kuntarekry.fi. Tidigare sökanden tas i hänsyn.

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ges av ledande socialarbetaren för handikapptjänsterna Jenny Rusk, tfn 040-1269692, e-post jenny.rusk@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, PERUSTURVAN TOIMIALA, Toimintakyvyn tukipalvelut, Vammaisten palvelut, Sosiaalityö- ja neuvonta
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.