Skip to main content
test
Socialarbetare inom barnskyddet - Paraisten kaupunki

Vi ledigförklarar på nytt en tjänst som socialarbetare inom barnskyddet Den ledigförklarade tjänsten är ny.

Vi på social- och familjeenheten i Pargas ser det som viktigt att vi har ett bra arbetsklimat och att våra anställda orkar i sitt arbete. Vi anser att klienten får bästa möjliga service när den anställda mår bra. Vi stöttar varandra i svåra tider och vi har god sammanhållning. I klientarbetet betonar vi genuin, öppen närvaro och genuint, öppet bemötande. I vårt arbete är barnet alltid i fokus. I barnskyddet använder vi en systemisk verksamhetsmodell. Pargas är en tvåspråkig stad och hos oss kan du berika dina språkkunskaper. Pargas stad stödjer språkstudier om du känner ett behov av att repetera det andra inhemska språket.

Till arbetsuppgifterna som socialarbetare inom barnskyddet hör uppgifter inom öppenvård, vård utom hemmet och eftervård. Som stöd i ditt arbete har du ett systemiskt team som samlas varje vecka. Teamet består av en konsulterande socialarbetare, en familjeterapeut, socialarbetare, socialhandledare och familjearbetare. I arbetet ingår även jour under tjänstetid ungefär en gång i veckan. Vi erbjuder de anställda regelbunden arbetshandledning i grupp samt juridisk konsultation i barnskydd. Du har också en kontorsanställds arbetsinsats till ditt förfogande så att du kan fokusera på socialarbete.

Av dig förväntar vi oss ett klientorienterat, reflekterande och utvecklingsorienterat arbetssätt och vi ser gärna att du är öppen, har god samarbetsförmåga och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Körkort är nödvändigt. Enheten har en leasingbil till sitt förfogande, men det är önskvärt att den anställda har möjlighet att använda egen bil.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi dig:
ett rimligt antal klienter, under 35 klienter
stöd av ett systemiskt team
möjlighet att jobba på distans varje vecka
stöd för studier i finska eller svenska
möjlighet till arbetshandledning i grupp
stöd av platschefen och teamet
en öppen och konstruktiv diskussionskultur
en positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat
en lön på 3 844,17 euro.

Behörighetskrav: Behörighet som socialarbetare enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier. Ifall ingen sökande uppfyller behörighetskraven beaktar vi även studerande inom socialt arbete med behörighet att vikariera.

Den valda ska före mottagandet av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på sex månader. För att sköta uppgiften krävs skydd mot sjukdomen covid-19 till följd av vaccinering enligt tillfälliga 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren ska uppvisa ett coronapass som skrivits ut ur tjänsten Kanta eller annat motsvarande skriftligt dokument för arbetsgivaren när hen inleder arbetet.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 468287. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi
Ansökningstiden går ut 14.10.2022 kl. 12.

Läs mer

https://www.pargas.fi/socialservice-for-barnfamiljer

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om tjänsten som socialarbetare ges av social- och familjeenhetschef Anna Tähtinen, 040 488 6091, mailto:anna.tahtinen@pargas.fi.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Social- och familjeenheten

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Vapparvägen 15, 21600 Parainen

Sinulle suositellut työpaikat