Socialarbetare inom vuxensocialarbetet - Kirkkonummen kunta

I teamet för vuxensocialarbete i Kyrkslätt finns en ledig ordinarie tjänst som socialarbetare från och med 1.1.2020. Vi beaktar också ansökningar för deltidsarbete (2-3 dagar/vecka) så att tjänsten vid behov kan delas upp mellan två anställda.

Arbetsuppgifter och ansvarsområde är klienter i åldern 30-64-år i behov av särskilt stöd, nätverksträffar, bedömningar av servicebehovet, klientplaner, akut socialarbete / krisarbete och planmässigt socialarbete samt behovsprövat utkomststöd (förebyggande utkomststöd).
Vuxensocialarbetets verksamhetsställe finns i Kyrkslätts kommunhus.

Behörighetskrav: Behörighet enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).
Uppgiften erbjuder möjlighet till självständigt arbete och aktivt teamarbete. Du kan påverka ditt eget arbete, få kompletterande utbildning och vid behov arbeta på distans.

God förmåga att samarbeta och bilda nätverk är till nytta i utförandet av uppgiften. Vi strävar efter att fortgående utveckla vuxensocialarbetets tjänster och mångprofessionellt samarbete i kommunen. Arbetsuppgifterna kräver snabb förmåga att bedöma och fatta beslut samt beredskap inför krisarbete. Vi uppskattar erfarenhet av vuxensocialarbete och omfattande kännedom av servicenätet.

Vi anser att det är viktigt med klientcentrering av tjänsterna, förebyggande verksamhetssätt och mångprofessionellt arbete. Personalförmåner är bl.a. företagshälsovård, yrkesmässig arbetshandledning och arbetsgivarens stöd för motion som hobby. Kyrkslätt hör till Helsingforsregionens trafiks (HRT) tariffområde, och arbetsplatsen ligger 100 meter från tåg- och busstationen. Vi hjälper vid behov att hitta en bostad.

Avtalsområde: AKTA Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. På tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader.

Skicka din ansökan med den elektroniska ansökningsblanketten senast 17.12.2019 före kl. 12.00 på adressen www.kuntarekry.fi.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ges av ledande socialarbetaren Pia Sandström-Hentilä, tfn 040-1269 134 eller chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040-7561 411, e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.