test
Socialarbetare (invandrartjänster) - Lohjan kaupunki

Vi söker en socialarbetare till invandrartjänsterna till en visstidstjänst för perioden 1.3 - 31.12.2022.

Invandringstjänsterna är en del av enheten för vuxensocialarbete och i ditt team arbetar en socialrådgivare, en invandrarkoordinator, en invandrarhandledare och en byråsekreterare. Dessutom har vi två team för vuxensocialarbete.

Invandrartjänsterna ansvarar för handledningen och rådgivningen när det gäller flyktingar som ska flytta till Lojo. Klienterna utgörs av både minderåriga unga som har kommit ensamma till landet och fått uppehållstillstånd genom asylprocessen och familjer. Socialarbetaren ansvarar för det systematiska sociala arbetet och eftervården av unga som har kommit till landet ensamma som minderåriga samt för det sociala arbetet för klienter som behöver särskilt stöd inom invandrartjänsterna.

Vi värdesätter ett aktivt arbetssätt, intresse för utveckling av arbetet samt goda samarbets- och nätverksfärdigheter. Kunskap om invandringsarbete är meriterande.

Förutsättningen är socialarbetarbehörighet enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 och Valviraregistrering. Vid avsaknad av sökande som uppfyller behörighetsvillkoren kan befattningen tillsättas tillfälligt med en person som studerar för en examen i socialt arbete och som med godkänt resultat avlagt grund- och ämnesstudierna och praktik i socialt arbete (lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 12 §).

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3585,28 €/mån. enligt SH-avtalet + eventuella erfarenhetstillägg.

Den som väljs till tjänsten ska före tillträdet visa upp ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy. En prövotid tillämpas som är hälften av anställningens längd.

Mer information ges av:
ledande socialarbetare Mirjami Tuomikoski, tfn 044 369 1239 eller mirjami.tuomikoski@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 20.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-445-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Vuxensocialarbete
Adress: Larsgatan 48 A, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka Lohjan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat