Socialarbetare - Lohjan kaupunki

Socialarbetare - Lohjan kaupunki

Enheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker en socialarbetare till ordinarie tjänsteförhållande inom socialtjänsterna för barnfamiljer.

Socialarbetarens huvudsakliga uppgift är att ansvara för socialjouren under tjänstetid. Arbetet består i första hand av bedöma barnskyddssituationer och att vidta åtgärder och fatta beslut i brådskande ordning inom ramen för barnskyddet.
Uppgiften omfattar mottagning och handläggning av barnskyddsanmälningar och kontakter som tas, rådgivning och handledning samt sektorsövergripande samarbete för att kunna göra en bedömning av kundernas servicebehov.

Tjänsten kräver utmärkta färdigheter i interaktion, förmåga till såväl arbete i par som i grupp samt förmåga till samarbete med myndigheterna. Tidigare erfarenhet av barnskyddsarbete och kännedom om lagstiftningen är en förutsättning för att arbetet ska kunna skötas framgångsrikt. Uppgiftens karaktär kräver även att den som anställs har förmåga att hantera osäkerhet och situationer som förändras snabbt. Vi värdesätter en positiv inställning till utvecklingsarbete samt goda organiserings- och dokumenteringsfärdigheter.

Det grundläggande uppdraget för Lojo stads välfärdssektor är att bidra till Lojobornas lycka. Sektorn arbetar kundorienterat och producerar vardagstjänster av hög kvalitet för alla stadsinvånare och främjar ett allsidigt välbefinnande bland invånarna. Sektorn betjänar kunden på det sätt som kundens livssituation kräver.

Lojo utvecklar tjänsterna för barnfamiljer i enlighet med ett av regeringens spetsprojekt, Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Målet är att tjänsterna ska utgå mer från barnens och familjernas behov, ha bättre effekt, bli kostnadseffektivare och bli mer integrerade jämfört med nuläget samt att verksamhetskulturen ska förnyas. Lojo tillhandahåller tjänsterna för barnfamiljer i form av distriktsbaserat arbete och multiprofessionellt samarbete nära barnen och familjerna. Lojo har fått erkännande som barnvänlig kommun av Unicef.

Kom med i vårt lag för att tillsammans med oss utveckla barnskyddet, arbetet inom socialjouren och det sociala familjearbetet i riktning mot ett mer systemiskt arbetssätt. Vi söker just dig till vårt multiprofessionella arbetslag i Lojo, som arbetar för att ta fram lösningar tillsammans med kunden och familjen i ett samarbete som involverar många aktörer. Målet är att konkret inkludera principerna för systemiskt tänkande och olika metoder som främjar tänkandet som ett vägledande perspektiv i barnskyddsarbetet och det sociala familjearbetet.

Till stöd för ditt arbete finns ett arbetslag som utöver socialarbetarna även omfattar bl.a. socialhandledare, en familjeterapeut, en psykolog, en psykiatrisk sjukskötare, familjearbetare och yrkesutbildade stödpersoner. Vid sidan av stödtjänsterna är även Lojo stads egna avdelningar för mottagning/bedömning av barn och unga förlagda till Ojamo stödcentrum för familjer. Lojo håller även på att starta Ankkuri-verksamhet där socialarbetaren är en central samarbetsaktör vid utvecklingen.

Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga samt en välfungerande företagshälsovård.

Behörighetsvillkor: Tjänsten förutsätter socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §). Vid avsaknad av sökande som uppfyller behörighetsvillkoren kan tjänsten tillsättas tillfälligt högst för ett års tid med en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat avlagt ämnesstudierna inom det sociala arbetet och praktiken i anslutning till dem.

Lönen är 3580,28 €/mån., enligt AKTA.

Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen och samt uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex månader.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja

http://www.lojo.fi

Chefen för barnfamiljearbetet Päivi Känkänen tfn. 044 3741 225, paivi.kankanen@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 31.5.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-106-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Osoite: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Tutustu työnantajaan