test

Socialarbetare, service för barnfamiljer, Hangö

Hakuaika päättyy  8.2.2023 15:45

Vi söker en socialarbetare till enheten service för barnfamiljer.

Vill du förverkliga socialt arbete för barnfamiljer i enlighet med socialvårdslagen tillsammans med en professionell, aktiv och ivrig arbetsgemenskap? Om du svarade ja, kan du vara personen vi söker.

Vi erbjuder en lättsam, stödjande samt utvecklingspositiv arbetsgemenskap samt ett utmanande och inspirerande arbete inom det sociala arbetet för barnfamiljer. Vår klientmängd är måttlig och socialarbetaren har en verklig möjlighet till socialt arbete.

Vår arbetsgemenskap har mångsidigt professionellt kunnande och förmannen har långvarig erfarenhet av barnskyddsarbete. Vi använder oss av det systemiska arbetssättet inom barnskyddet och familjetjänsterna.

Vi erbjuder flexibel arbetstid, lunchförmån och möjlighet till regelbunden arbetshandledning och fortbildning. I Hangö har socialarbetaren ett eget arbetsrum samt möjlighet till distansarbete. I vår personalförmån ingår motion och kultur. Enhetens bil finns till förfogande i tjänsteutövning. Vi kan även hjälpa till med att hitta bostad om det behövs.

Behörighetskrav för uppgifterna som socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015).

Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i bägge inhemska språken. En socialarbetsstuderande med behörighet att vikariera kan bli beaktad i ett tidsbundet arbetsförhållande.

Till tjänsten vald bör innan valet bekräftas uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Vi värdesätter arbetstagarnas initiativförmåga och positiv attityd gentemot utveckling och skolning.

Den uppgiftsrelaterade lönen för en behörig socialarbetare är 3 844,13 €/mån.

Tilläggsuppgifter fås av ledande socialarbetare Harald Holmström 040 135 9476, harald.holmstrom@luvn.fi
Vi intervjuar sökanden under ansökningstiden.

Kom med i vårt motiverade team och arbeta för barnens, ungas och familjernas välmående i Hangö!

Hangö är en unikt vacker stad. Hangö har bra fritidsmöjligheter och korta avstånd. Allt du behöver är inom cykelavstånd. Naturen, i det av Hangö omringade havet, är unik, 30 km sandstrand och stora skogsområden. Hangös basservice är fungerande och omfattande. Vår stad erbjuder barn och barnfamiljer kvalitativ småbarnspedagogik, grundundervisning samt hälsovårdstjänster. Hangö erbjuder en trygg uppväxtmiljö för barnen. Tågförbindelserna från såväl Helsingfors och Åbo till Hangö är goda.

Harald Holmström, 040 135 9476

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille. Tutustu työnantajaan