Socialarbetare (teamet för familjeservice) - Vörå kommun

Vi söker en socialarbetare till den lediga tjänsten inom teamet för familjeservice. På socialkansliet i Oravais arbetar omsorgsdirektören, fyra socialarbetare, två socialhandledare, en familjearbetare och en sekreterare.

Till socialarbetarens arbetsuppgifter hör att utreda och bedöma servicebehov enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen, uppgöra klientplaner samt att fatta beslut om service och åtgärder.

Arbetet är mångsidigt och utmanande. Arbetsgemenskapen på socialen är trevlig och öppen. Tjänsten förutsätter en positiv inställning, flexibilitet och god förmåga att både samarbeta och arbeta självständigt. Språkkrav är god förmåga att muntligt och skriftligt använda det andra inhemska språk som inte är sökandens modersmål. Kulturkompetens räknas som merit. I arbetet förutsätt tillgång till egen bil.

Behörighetskravet är kompetens enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015). Ifall behöriga sökande saknas kan för tjänsten väljas tidsbundet för högst ett år en person som studerar för att bli socialarbetare och med godkänt resultat har avlagt ämnesstudierna och praktik i socialt arbete.

För arbetet önskas erfarenhet av familjeservice och barnskydd samt personlig lämplighet för uppgifterna. Den som väljs till tjänsten bör uppvisa brottsregisterutdrag (504/2002) och ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotid sex månader.

Arbetet börjar: 1.11.2020 eller enligt överenskommelse
Lön: enligt AKTA, uppgiftsbaserad lön 3 441,48€
Kontaktuppgifter: omsorgsdirektör Christine Widd, 06 - 382 1400, christine.widd@vora.fi
Arbetsnyckel på Kuntarekry: 303333
Ansökan utgår: 5.10.2020 kl. 16:00

Vörå 29.6.2020
Omsorgsnämnden


Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Mer om arbetsgivaren

omsorgschef Christine Widd, 06 382 1400, christine.widd@vora.fi

Omsorgssektorn
Adress: Öurvägen 31, 66800 Oravainen

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Vörå kommun - Savuton työpaikka