Socialarbetare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Vi söker en socialarbetare för en fast tjänst från och med 1.4.2021 eller enligt överenskommelse till Åbo stads norra enhet för socialarbete med barnfamiljer.

På norra enheten för socialarbete med barnfamiljer ansvarar socialarbetarna för socialarbete, bedömning av servicebehovet, utarbetande av klientplanen, organisering av tjänster och fattande av tjänsteinnehavares beslut angående barn, ungdomar och deras närstående. Socialarbetarna försöker i samarbete med familjerna hitta alternativ som passar deras livssituation, erbjuder stöd i förändringar samt samarbetar vid behov med övriga servicenätverk och nätverk av närstående. Arbetet förutsätter ett barnorienterat arbetsgrepp och omfattar socialarbete med barnfamiljer inom öppenvården.

I Åbo stads familje- och socialtjänster arbetar vi med systemiskt arbetsgrepp. Detta innebär att vi arbetar i multiprofessionella team. Teamen håller möten regelbundet och har tillgång till chefens stöd samt möjlighet till arbetshandledning i grupp. På enheten arbetar familjehandledare, familjearbetare, socialarbetare, socialhandledare, en byråsekreterare och en ledande socialarbetare i två team.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Den som väljs ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 i straffregisterlagen.
Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

I arbetet krävs förmåga till självständigt arbete samt färdigheter för par-, team- och nätverksarbete. Vi uppskattar arbetserfarenhet från de aktuella uppgifterna samt goda interaktionsfärdigheter.

Läs mer

http://www.turku.fi/sosiaalityontekijaksi

Mer om arbetsgivaren

Ledande socialarbetare Petra Hakala
puh. 050 342 4548
petra.hakala@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Norra socialarbetet med barnfamiljer
Adress: Linnankatu 23, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.