Skip to main content
test
Socialarbetare - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Socialarbetarens uppgifter vid enheten för jourfamiljer. Som socialarbetare vid enheten för jourfamiljer fungerar du som sakkunnig inom ditt område som en del av en multiprofessionell arbetsgrupp som dessutom består av handledare, en ansvarig handledare och psykolog. Din arbetsuppgift är att i brådskande ordning eller som stödåtgärd inom öppenvården bedöma de placerade barnens familjesituationer och behovet av stödåtgärder, att ansvara för nätverkssamarbetet samt att skriva utlåtanden i anknytning till barnskyddsprocessen. Du deltar i placeringsprocessen när ett barn placeras utanför hemmet samt i bedömningen av jourfamiljernas färdigheter i familjevård. Som socialarbetare vid enheten för jourfamiljer samarbetar du intensivt med de socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter samt med de anställda som koordinerar platserna för vård utom hemmet vid enheten Stödtjänster. Arbetet kan senare också omfatta uppgifter i anslutning till familjevårdarnas utbildning.

Enheten för jourfamiljer hör administrativt till enheten Stödtjänster. Enheten Stödtjänster svarar för klienthandledning och övervakning inom barnskyddets dygnetruntvård (institutionsvård och familjevård i uppdragsförhållande), familjevårdens rekrytering, utbildning och stödtjänster, verksamheten vid enheten för jourfamiljer, koordinering av socialarbetets stödtjänster samt socialarbetet i mottagningsverksamheten och familjerehabiliteringen vid familjestödcentren. På vår enhet arbetar socialarbetare, socialhandledare, handledare, en byråsekreterare, en ansvarig handledare och en ledande socialarbetare med de tidigare nämnda uppgifterna.

Uppgiften förutsätter att den som väljs har utmärkta samarbets- och interaktionsfärdigheter, ett barncentrerat arbetssätt samt goda skriftliga färdigheter.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Den som väljs ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 i straffregisterlagen.
Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Tidigare erfarenhet av barnskyddets öppenvård och ersättande vård samt lämpliga bedömningsutbildningar räknas som merit.

Enheten Stödtjänster är en utvecklingspositiv arbetsgemenskap med gedigen expertis. Vi har regelbundna team av sakkunniga, en arbetsledning som stöder arbetsvälmåendet samt en arbetsgrupp för samordning av arbetsvälmåendeverksamhet. Värderingarna för vårt team är respekt, förtroende och kundorientering.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Maija Santamaa
tel. 040 1606154
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Familje- och socialtjänster, Barnskydd, Stödtjänster

Enheterna inom Åbo stads servicehelhet för välfärd övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde 1.1.2023.

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för räddningsväsendet från och med 1.1.2023. Välfärdsområdet bildas av 27 kommuner, sjukvårdsdistriktet, tjänster inom specialomsorgen samt räddningsverket.

Vi är en av vårt lands största arbetsgivare, en ny arbetsplats för cirka 23 000 kompetenta professionella.


Adress: Läntinen pitkäkatu 21-23D, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat