Socialarbetare, Vuxensocialarbetet - Sipoon kunta

Socialarbetare, Vuxensocialarbetet - Sipoon kunta

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Socialtjänsterna i Sibbo kommun är indelade enligt livscykelmodellen i tjänsteprocesser för barn, unga och familjer, personer i arbetsför ålder och äldre.

Vi söker nu på nytt till vårt team en SOCIALARBETARE för en ordinarie tjänst från 19.8.2019. Arbetet kan också inledas enligt överenskommelse.

Vi söker en socialarbetare som är intresserad av sektorsövergripande, kundorienterat socialarbete, där vi genom preventivt arbete och tidigt öppet samarbete stödjer invånarna i att ha kontroll över livet. Den primära klientgruppen för den lediganslagna tjänsten är unga vuxna i åldern 18-29 år.

Socialarbetets klienter har olika slags livssituationer såsom bostadslöshet, arbetslöshet, brist på utbildning och utbildningsplats, ensamhet, drogmissbruk samt mentala eller ekonomiska problem. Till dina uppgifter som socialarbetare höra att bedöma klienternas behov av särskilt stöd, krisarbete, klientplaner och ett intensivt samarbete med olika samarbetspartner.

Vi erbjuder dig en trivsam arbetsmiljö, stöd av en trevlig arbetsgemenskap samt en möjlighet att utveckla din egen yrkeskunskap. Våra arbetslokaler är belägna i den nya social- och hälsostationen i Nickby dit bussförbindelserna är smidiga bland annat från Helsingfors. Sibbo kommun hör till HRT-området. Vår arbetsgemenskap erbjuder goda förutsättningar till mångprofessionellt samarbete och övergripande stödjande av klienten tillsammans med de andra yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården som arbetar i samma hus.

Behörighetskravet är behörighet som socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildad personal inom socialvården 817/2015 (7, 32 §) samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Lönen för en heltidsanställd socialarbetare i Sibbo som uppfyller behörighetskraven är 3 524,10 euro + eventuella erfarenhets- och språktillägg. Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt AKTA. I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader, och den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs.

Ansökningarna ska lämnas in senast 9.8.2019 kl. 14.00 via nedanstående länk eller webbsidan www.sibbo.fi/rekry. Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Läs mer

http://www.sibbo.fi

  • Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för personer i arbetsför ålder
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • 243474
  • 19.8.2019 eller enligt överenskommelse
  • 3 524,10 euro + eventuella tillägg
  • 9.7.2019 - 9.8.2019 14:00
  • SocialarbeteSocialsektornSibboNyland

Mer information om uppgiften ger ledande socialarbetare Teija Hakulinen, tfn. 040 5457968 eller teija.hakulinen(at)sibbo.fi

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för personer i arbetsför ålder
Adress: Jussasvägen 14, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Mer om arbetsgivaren