Socialhandledare - Sipoon kunta

Socialhandledare - Sipoon kunta

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Socialtjänsterna i Sibbo kommun är indelade enligt livscykelmodellen i tjänsteprocesser för barn, unga och familjer, personer i arbetsför ålder och äldre.

Vi söker nu till vårt team en SOCIALHANDLEDARE för tiden 1.11.2019-31.10.2020.

Vi söker en person som har en gedigen yrkeskunskap inom vuxensocialarbetet och som är intresserad av sektorsövergripande, kundorienterat socialarbete, där vi genom preventivt arbete och tidigt öppet samarbete stödjer kommuninvånare i att ha kontroll över livet. Socialhandledaren har som uppgift att säkerställa boendet av personer som bor på egen hand och som rehabiliteras på grund av psykisk sjukdom eller rusmedelsbruk. Arbetsuppgifterna består även av socialhandledning på avdelningen och av fältarbete bland klienter inom vuxensocialarbetet. Socialhandleraren arbetar också i par med en socialarbetare inom den rehabiliterande arbetsverksamheten samt bereder beslut.

Vi erbjuder dig en trivsam arbetsmiljö samt möjlighet att utveckla din yrkeskunskap. Våra arbetslokaler ligger i Sibbo kommuns social- och hälsostation i Nickby invid goda trafikförbindelser. Sibbo hör till HRT-området. Vår arbetsgemenskap erbjuder goda förutsättningar till mångprofessionellt samarbete och övergripande stödjande av klienten som görs i samarbete med övriga experter inom social- och hälsovård som också arbetar i samma hus.

Vi hoppas att du har ett positivt och självstyrande arbetssätt och att du arbetar kundorienterat. Vi värdesätter förmåga att arbeta och fatta beslut självständigt. Vi använder klientdatasystemet ProConsona.

Behörighetskraven är examen som socionom (YHS) samt goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken och goda skriftliga kunskaper i någotdera inhemska språket. Tidigare erfarenhet av vuxensocialarbete räknas som merit.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt AKTA. I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader, och den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs.

Ansökningarna ska lämnas in senast 28.10.2019 kl. 15.00 via nedanstående länk eller på adressen www.sibbo.fi/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

http://www.sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/se/social-_och_halsovardstjanster/socialtjanster_for_vuxna/vuxensocialarbete

Mer om arbetsgivaren

Mer information om befattningen ger tf. ledande socialarbetare Teija Hakulinen 040 545 7968 eller teija.hakulinen(a)sibbo.fi.

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för personer i arbetsför ålder
Adress: Jussasvägen 14, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!