test
Socialhandledare - Hangon kaupunki

Vi söker en socialhandledare med gerontologiskt kunnande till socialservicecentralen.

Hangö stad har grundat en ny socialhandledartjänst inom socialservicecentralen med arbetsuppgifter inom det gerontologiska spektrat. Socialhandledaren kommer att inskolas i att handha ärenden som berör de äldres socialvård. Till arbetsuppgifterna hör bl.a att handha de äldres kontakter till socialvården och utreda och arbeta vidare med klienter i enlighet med befintliga processer. Socialhandledaren kommer även att behandla ansökningar gällande ekonomiskt stöd samt ansvara för eventuella förmedlingskonton.

Socialhandledaren är en del av socialservicecentralens socialvårdsteam och har som sin närförman stadens ansvariga socialarbetare. Socialhandledaren är en del av stadens mångprofessionella nätverk vilket ger ett starkt stöd i det dagliga arbetet.

För uppgiften krävs socionom YH examen i enlighet med behörighetsvillkoren för yrkespersonal inom socialvården (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015).

Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och tillfredställande muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket samt multiprofessionella teamarbetskunskaper.

Lön och arbetstid enligt SH-avtalet.

Tjänsten söks senast 10.12.2021 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas.

Godtagbart läkarintyg bör företes innan tjänsteförhållandet inleds. Tjänsten har sex (6) månaders prövotid.

Hangö 23.11.2021

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger ansvariga socialarbetare Lisa Smeds-Salonsaari, 040 135 9440, lisa.smeds-salonsaari@hanko.fi eller socialservicechef Elisabeth Sundberg, 040 830 1913, elisabeth.sundberg@hanko.fi

Lär dig mer om oss

Hangö stsda, Socialservicecentralen

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.


Adress: Vinkelgatan 12, 10900 Hanko
Hangö stad - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat