Skip to main content
test

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Vi söker en socialhandledare för Borgå vuxensocialarbete till ett vikariat för en tjänstledighet under tiden 1.7.-31.12.2022.

I socialhandledarens uppgifter i Borgå vuxensocialarbete betonas arbete i socialjouren under tjänstetid och kompletterande och förebyggande utkomststöd. Till vuxensocialarbete ingår utarbetningen av första bedömningar av klienters situationer och bedömningar av deras servicebehov enligt socialvårdslagen. I vuxensocialarbete är arbetet planmässigt och målinriktat arbete, som görs tillsammans med klienten och klientens nätverk. I vuxensocialarbete ingår beslutsfattande om förebyggande och kompletterande utkomststöd, om en del av socialvårdstjänsterna, socialt fältarbete och bedömningen av annat hjälpbehov inom socialarbetet.

I teamet för vuxensocialarbete i Borgå arbetar 4 + 2 socialarbetare, 5 socialhandledare, 2 boendehandledare för unga, ansvariga boendehandledaren, ansvariga handledaren och en ledande socialarbetare. Vuxensocialarbetets infopersonal arbetar också i samma utrymmen. Ett mångprofessionellt teamarbete är givande och flexibelt ur både klienternas och arbetstagarnas synvinkel.

Ditt arbete stöds av goda och fungerande strukturer, såsom regelbundna arbetsgruppsmöten, närmaste chefens stöd och arbetshandledning. Arbete i par är vår styrka och vid behov får du stöd antingen inom arbetsgruppen eller av olika samarbetspartner.

Vi erbjuder en etiskt orienterad och lärande arbetsgemenskap, juridiskt stöd, flexibla arbetstider, motions- och kulturtjänster för personalen samt företagshälsovårdstjänster. Vi erbjuder också en möjlighet att göra delvis distansarbete.

Behörighetskravet:
Behörighetskravet för uppgifterna som socialhandledare är en för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen. Vi förutsätter också goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken samt goda skriftliga kunskaper och läsförståelse i det ena inhemska språket.

Arbetstiden för en socialhandledare är 38 h 25 min/ vecka. Lönen bestäms enligt SH-avtalet.
Innan valet fastställs ska den som valts visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd.
Prövotiden är maximalt hälften av anställningsförhållandets längd.

Skicka din ansökan senast 30.6.2022 kl. 12 via länken Sök nu. Vi intervjuer redan under ansökningstiden.


Ytterligare upplysningar ger ledande socialarbetare Alexandra Blomqvist tfn 040 184 3539 alexandra.blomqvist2@porvoo.fi eller ledande socialarbetare Raisa Muikku tfn 040 537 7899 eller servicechef för vuxensocialarbeter raisa.muikku@porvoo.fi.

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger ledande socialarbetare Alexandra Blomqvist tfn 040 184 3539 alexandra.blomqvist2@porvoo.fi eller ledande socialarbetare Raisa Muikku tfn 040 537 7899 eller servicechef för vuxensocialarbete raisa.muikku@porvoo.fi.

Lär dig mer om oss

Vuxensocialarbetet

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat