test

Socialhandledare, Hedbo boendeenhet, Pedersöre

Hakuaika päättyy  20.2.2023 15:00

Vi söker
en socialhandledare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Hedbo boendeenhet för funktionshindrade i Pedersöre.

Du kommer att jobba i ett team men också självständigt. Du ger stöd och handledning till klienter som bor vid Hedbo eller i egna hem i nejden. Till arbetsuppgifter hör att handleda och hjälpa klienter i vardagliga sysslor. Arbetet är treskiftsjobb och vi har även personal dagtid när vi bland annat gör stödbesök hemma hos klienter. När vi har klienter på korttidsvård, så jobbar vi även nätter.

Arbetsuppgifterna förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Behörighetskrav:
Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, § 8).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

tf chef för boendeservice
Diana Lindgren
tfn 044 403 8562
serviceförman
Sirpa Bomberg
tfn 040 769 9325
fornamn.efternamn@ovph.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan