Socialhandledare inom familjesocialarbete - Kirkkonummen kunta

Är du den socialhandledare vi söker? Välkommen till vår glada arbetsgemenskap!

Enheten för familjesocialarbete inom Kyrkslätts vård- och omsorgssektor söker en socialhandledare till en ordinarie tjänst från 1.1.2021.

Socialhandledaren hör till enheten för familjesocialarbete och är en del av teamet för öppenvårdstjänsterna. Socialhandledarens arbetsplats är i Kyrkslätts polisstation där den anställda delar ett arbetsrum med den socialarbetare som fungerar som socialhandledarens arbetspar. Arbetets tyngdpunkt ligger i arbete med barn och unga som har symtom av rusmedelsbruk och brottslighet. Till arbetet hör både bedömning av servicebehov och systematiskt arbete. Som närmaste samarbetspartners fungerar förutom det egna arbetsparet också polisen, skolorna och ungdomsväsendets anställda. Vi söker nya vindar för utveckling av Ankarverksamhet i Kyrkslätt och därför önskar vi en utvecklingsinriktad arbetstagare. Arbetet är mångsidigt och inspirerande, men också krävande.

Arbetshälsa är viktigt för oss, och vi erbjuder de anställda regelbunden arbetshandledning. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete om de anställda så önskar. De anställda har möjlighet att delta i utbildningar. Kyrkslätt har en fungerande företagshälsovård som även innefattar sjukmottagning.

Vi uppskattar ett positivt, kundorienterat och utvecklingsinriktat arbetsgrepp. Vi förutsätter kunnande enligt uppgiftens svårighetsgrad, goda sociala färdigheter och samarbetsförmåga, god uttrycksförmåga i skrift och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att arbeta i par och i team samt ett reflektivt arbetsgrepp är en förutsättning för framgångsrik skötsel av uppgiften.

Vi förutsätter att sökanden har YH-examen som socionom. Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Kunskaper i svenska ses som en merit.

Arbetstiden är flexibel kl. 7.00-18.00, och var och en har möjlighet att påverka struktureringen av sin egen kalender.

Den uppgiftsrelaterade lönen är: 2723,78 €/mån.

Den som blir vald ska också visa upp ett straffregisterutdrag som avses i 6.2 § i straffregisterlagen.

Skicka i första hand din ansökan med den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningstiden går ut 30.11.2020 kl. 16.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare uppgifter ges av ledande socialarbetaren inom familjetjänsterna Veronica Lundqvist, tfn 040-7591149 eller ledande socialarbetaren inom barnskyddet Maria Isoaho, tfn 040-7410892, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, Socialtjänster, Barnskydd, Familjetjänster
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats. Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi.