Skip to main content
test
Socialhandledare, Kultapiha boende, Vasa - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en socialhandledare till Österbottens välfärdsområde. Placering till en början vid Kultapiha boende i Vasa. Arbetet inleds enligt överenskommelse så fort som möjligt.

Boendeenheten är finskspråkig och erbjuder boendeservice för vuxna personer med behov av speciellt stöd. Inom effektiverat serviceboende finns sammanlagt 5 och inom stödboende 7 personer som bor i sina egna lägenheter. Socialhandledaren arbetar på enheten som en del av ett team som erbjuder klienter stöd och handledning utgående från klientens behov.

Vi värdesätter ett rehabiliterande arbetsgrepp, samarbetsförmåga, ansvarskännande och förmåga att förbinda sig till enhetens gemensamma principer och överenskommelser samt tidigare erfarenhet av funktionshinderservice.

Behörighetskrav:
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 § 8) samt socionom YH-examen eller med den tidigare motsvarande examen.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska språket. Enheten är finskspråkig.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Sakkunnig, funktionshinderservice
Hannele Grankvist
tfn 050 548 6253
Ledande handledare
Johanna Välikangas
tfn 040 559 8731
Ledande handledare
Virpi Kinnari
tfn 040 534 6122 (18.7-14.8)
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat