Socialhandledare - Lohjan kaupunki

Socialhandledare - Lohjan kaupunki

Befattningsbeskrivning: Serviceenheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker en socialhandledare till socialservicen för barnfamiljer samt till hemservicen och det förebyggande familjearbetet.

Socialhandledaren arbetar 50 % av sin arbetstid inom hemservicen och i det förebyggande familjearbetet på familjecentret och 50 % inom socialservicen för barnfamiljer.

Den sociala handledningen är ett barnorienterat förändringsarbete med syftet att stärka förälderns resurser, på ett praktiskt sätt strukturera och stödja förälderns situation.
Arbetet med familjen bygger på en plan som utarbetas för familjen.
Målet är att ta fram större barn- och familjeorientering, bättre genomslag, högre kostnadseffektivitet och bättre sammanjämkning i servicen samt omdana organisationskulturen.

Vi önskar att sökanden är innovativ, har goda samspelsfärdigheter och god förmåga att dokumentera. Arbetet förutsätter förmåga att arbeta både självständigt och i nätverk.
Vi erbjuder en möjlighet att tillsammans med oss utveckla en ny verksamhet i ett tvärprofessionellt team samt regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga samt en välfungerande företagshälsovård.

Behörighetsvillkor: Arbetet förutsätter socionombehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8§, 32§).

Lönen fastställs enligt AKTA. . När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård och visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet I straffregisterlagen.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

ansvarig ledare Saija Saario tfn 044 374 0188
Chefen för barnfamiljearbetet Päivi Känkänen tfn 044 374 1225
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 31.5.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-137-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Osoite: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Tutustu työnantajaan