Socialhandledare - Lohjan kaupunki

Socialhandledare - Lohjan kaupunki

Serviceenheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker en socialhandledare med ansvar för familjevården till ett ordinarie tjänsteförhållande till barnfamiljernas socialtjänster.

Socialhandledaren samordnar verksamheten inom familjevården, ansvarar för det stöd som ges familjevårdarna i arbetet, utarbetar som arbetspar familjeutredningar, inskolar och i mån av möjlighet även utbildar nya medarbetare som vill bli familjevårdare samt har ett sektorsövergripande samarbete med andra aktörer i frågor som gäller familjevården.

Arbetet förutsätter utmärkt interaktionsförmåga, förmåga att arbeta i par och i team och att samarbeta med myndigheter. Tidigare erfarenhet av arbete inom vården utom hemmet och familjevården, barnskyddsarbete och gedigna kunskaper om lagstiftning är en förutsättning för framgång i arbetet.
Vi värdesätter en positiv inställning till utveckling samt god förmåga att organisera och dokumentera.

Det grundläggande uppdraget för sektorn Välfärd i Lojo är att arbeta för att Lojoborna kan leva ett lyckligt liv. Sektorn producerar klientorienterat tjänster i vardagen av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. Sektorn betjänar klienten på det sätt som klientens livssituation förutsätter.
I Lojo ges de tjänster som är avsedda för barnfamiljer genom regionala insatser, ett tvärprofessionellt samarbete nära barnen och familjerna. Lojo har fått Unicefs utmärkelse En barnvänlig kommun. Kom och utveckla med oss för barnfamiljer avsedda socialtjänster i riktning mot ett systemiskt arbetssätt.

Vi söker precis dig till Lojo till vårt tvärprofessionella team där man tillsammans med klienten och familjen söker lösningar utifrån en fleraktörsplattform.

Som stöd i ditt arbete har du ett tvärprofessionellt team där utöver socialarbetare ingår bl.a. socialhandledare, familjeterapeut, psykolog, psykiatrisk sjukskötare, familjemedarbetare samt yrkesutbildade stödpersoner. På Ojamo familjestödscenter finns vid sidan av stödtjänsterna också Lojo stads egna mottagningsavdelningar/bedömningsavdelningar för barn och unga.
Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjlighet att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård.

Intervjuerna genomförs 31.5.2019.

Behörighetsvillkor: Arbetet förutsätter socionombehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8§, 32§).

Lönen är 2607,69 €/mån., enligt AKTA. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen och samt uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex månader.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja

http://www.lojo.fi

Chefen för barnfamiljearbetet Päivi Känkänen tfn. 044 3741 225, paivi.kankanen@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 31.5.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-138-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Osoite: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Tutustu työnantajaan