test

Socialhandledare , Mäkihovi, Vasa

Hakuaika päättyy  12.12.2022 15:00

Vi söker
en socialhandledare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Mäkihovi boende för utvecklingsstörda.

Mäkihovi är ett finskspråkigt boende som erbjuder boendeservice för vuxna personer med funktionsnedsättning. Boendet har 27 platser varav 14 platser är effektiverat serviceboende och 13 klienter bor i stödbostäder i form av egna separata bostäder. Socialhandledaren jobbar i boendet som en del av teamet. Socialhandledaren erbjuder handledning och stöd åt klienterna enligt deras behov.

Behörighetskrav:
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 § 8) samt socionom YH-examen eller med den tidigare motsvarande examen.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska språket.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

ledande handledare Marika Parkkari
tfn 040 757 3500
marika.parkkari@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan