Socialhandledare (mental- och missbrukarvård) - Lohjan kaupunki

Vi söker två socialhandledare till ordinarie tjänster för att komplettera det tvärprofessionella teamet för mental- och missbrukarvård. En av socialhandledarbefattningarna är placerad i teamet för boendeservice inom mental- och missbrukarvården och en befattning i teamet för missbrukarvård.

Socialhandlederna deltar i bedömningen av servicebehovet när det gäller klienterna inom mental- och missbrukarvården, fattar beslut om service och ger socialhandledning. Socialhandledarna har ett nära samarbete med varandra och den övriga arbetsgruppen, speciellt med socialarbetaren. Den socialhandledare som arbetar i teamet för boendestöd deltar i verksamheten med yrkesutbildade stödpersoner, dvs. det klientarbete som sker i hemmet. Socialhandledaren som arbetar i teamet för missbrukarvård deltar i vården av klienter som lider av rusmedelsberoenden och funktionella beroenden och deras närstående och i det psykosociala stödet. Målet för båda befattningarna är att främja klientens livskontroll, smidiga vardag, välbefinnande och funktionsförmåga. Eftersom en av befattningarna är ny kommer socialhandledarnas uppgifter och deras fördelning att utvärderas och ändras vid behov.

Kom och utveckla tillsammans med oss mental- och missbrukarvården i Lojo stad. Vi förväntar oss utmärkta interaktionsfärdigheter, ett aktivt arbetssätt samt flexibilitet och intresse för att utveckla arbetsrutinerna. Arbetet förutsätter kännedom om mental- och missbrukarvård och socialt arbete, ett klient- och resursfokuserat arbetssätt och förmåga att agera både självständigt och i team. Kännedom om missbrukarvård och boendeservice, metodkunskaper och övrig tilläggs- och kompletteringsutbildning som kan användas i arbetet är meriterande.

Socialhandledarnas arbete formas enligt klienternas behov och också enligt de ständiga förändringar som sker på social- och hälsovårdsområdet så det behövs förmåga att kunna tåla halvfärdiga processer och anpassa sig efter föränderliga situationer. Till stöd för det utmanande och intressanta arbetet erbjuder vi den kompetens den tvärprofessionella arbetsgruppen inom mental- och missbrukarvården och den närmaste arbetsgemenskapen har, handledningen i grupp och en välfungerande företagshälsovård. Socialhandledarens närmaste chef är servicechefen.

Arbetsplatsen finns i början av anställningen på Lojo sjukhus. Mental- och missbrukarvården har arbetslokaler också i Virkby, på Centrums hälsostation och på Ungdomscentralen Harjula. Arbetet förutsätter möjlighet att använda egen bil.

Behörighetsvillkor: Behörighet enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 och registrering i Valviras register.

Grundlönen är 2573,26 €/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls 20. - 22.4.2021.

Mer information ges av:
Carmela Tanner, socialarbetare, anträffbar 19.3.-31.3.21 och 6.-8.4.2021
tfn 044 369 1295, carmela.tanner@lohja.fi
Satu Ek, servicechef, anträffbar 19.3.-1.4.21 och 8.-14.4.21
tfn 044 369 2263, satu.ek@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 14.4.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-64-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Mentalvårds- och missbrukartjänster
Adress: Sjukhusvägen 8, 08200 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat