Socialhandledare - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Socialhandledarens arbetsuppgifter omfattar bland annat:

- rådgivning och handledning för klienter och kartläggning av situationer
- behandling och avgörande av ansökningar om kompletterande och förebyggande utkomststöd
- behandling av kontakter i enlighet med 35 § i socialvårdslagen

Arbetet innehåller även personliga möten med klienter både på kontoret och i hemmen samt skriftligt arbete.
Dessutom innefattar arbetet rådgivning och handledning vid enhetens infodiskar.
Arbetet i enheten utförs självständigt, i par och som teamarbete.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Dessutom förutsätts kännedom om socialvårdslagen, lagen om utkomststöd och det sociala trygghetssystemet samt ett självständigt arbetsgrepp och förmåga till teamarbete.

Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter och kännedom om Åbos servicesystem och Effica-datasystemet räknas som merit.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt, intressant och betydelsefullt arbete. Som stöd för arbetet får du en kunnig och trevlig arbetsgemenskap där det arbetar socialarbetare, socialhandledare och förmånshandläggare.

Du ges även möjligheter till arbetsledning och utbildningar som stöder dina arbetsuppgifter.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Elina Wiljanen
tfn 050 310 1603
elina.wiljanen@turku.fi
Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Inledande tjänster inom socialarbete

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgif-ter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Linnankatu 23, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat