Skip to main content
test
Socialhandledare, Verkstaden Rastis - Sipoon kunta

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Sibbo kommun har cirka 1 300 personer i sin tjänst. Socialtjänsterna i Sibbo kommun är indelade enligt livscykelmodellen i tjänsteprocesser för barn, unga och familjer, personer i arbetsför ålder och äldre.

Vi söker nu till vårt team en SOCIALHANDLEDARE för tiden 1.9.2022-31.8.2023, eller början enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är Sibbo kommuns Sysselsättningsenhet Vägskälet, närmare sagt Ungdomsverkstaden Rastis.

Till socialhandledarens uppgifter hör socialhandledning och att bedöma servicebehovet hos klienter som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte både vid Sysselsättningsenheten Vägskälet och ungdomsverkstaden Rastis. Vid verkstaden Rastis får ungdomarna handledning och stöd i olika funktioner som rör livshantering, arbete och studier.

Socialhandledaren arbetar också vid Navigatorn i Sibbo, där arbetsuppgifterna består av socialhandledning för klienter som inte deltar i Navigatorns verksamhet; utöver stöd och handledning erbjuder man hjälp i frågor som har att göra med utkomststöd, studier och arbetssökning. Från och med början av 2023 flyttas uppgiften till Östra Nylands välfärdsområde.

Behörighetskraven är examen som socionom (YHS) samt goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken och goda skriftliga kunskaper i någotdera inhemska språket. Därtill räknas kunskaper om socialtjänster samt erfarenhet av sysselsättningstjänster som merit. Socialhandledaren utnyttjar ett brett nätverk av sakkunniga i sitt arbete. Förmågan att använda digitala arbetsmiljöer i de vardagliga sysslorna ses som merit.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SOTE-avtalet). Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 500 euro/mån + eventuella tillägg. I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs ska innan prövotiden tar slut visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd samt före mottagandet av befattningen visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Ansökningarna ska lämnas in senast 10.8.2022 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry. Intervjuerna ordnas 15.8.2022. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/servicekanal/verkstaden-rastis/
https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/ungdomsverkstader/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om uppgiften ger sysselsättningschef Lassi Puonti 040 191 4425 (eller lassi.puonti(at)sibbo.fi) under tiden 26-28.7.

Lär dig mer om oss

Utvecklings- och planläggningscentralen, Sysselsättningsenheten

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Stora Byvägen 38, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat