Skip to main content
test

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Vi söker en socialhandledare för Borgå vuxensocialarbete till ett vikariat för en tjänstledighet under tiden 29.8.2022-31.5.2023.

I socialhandledarens arbetsuppgifter inom vuxensocialarbetet i Borgå betonas vägledningsarbete med som behöver särskilt stöd. Till uppgifterna hör att göra upp bedömningar av servicebehovet och planer för arbete enligt socialvårdslagen, arbeta systematiskt och målinriktat med klienten och klientens nätverk, fatta beslut om förebyggande och kompletterande utkomststöd samt om en del av socialvårdstjänsterna, socialt fältarbete och bedömningen av annat hjälpbehov inom socialarbetet.

Socialhandledaren arbetar i sitt arbetsskift under tjänstetid vid jouren för vuxensocialarbete.
I teamet för vuxensocialarbete i Borgå arbetar 4 + 2 socialarbetare, 5 socialhandledare, 2 boendehandledare för unga, ansvariga boendehandledaren, ansvariga handledaren och en ledande socialarbetare. Vuxensocialarbetets infopersonal arbetar också i samma utrymmen. Ett mångprofessionellt teamarbete är givande och flexibelt ur både klienternas och arbetstagarnas synvinkel.

Ditt arbete stöds av goda och fungerande strukturer, såsom regelbundna arbetsgruppsmöten, närmaste chefens stöd och arbetshandledning. Arbete i par är vår styrka och vid behov får du stöd antingen inom arbetsgruppen eller av olika samarbetspartner.

Vi erbjuder en etiskt orienterad och lärande arbetsgemenskap, juridiskt stöd, flexibla arbetstider, motions- och kulturtjänster för personalen samt företagshälsovårdstjänster. Vi erbjuder också en möjlighet att göra delvis distansarbete.

Behörighetskravet:
Behörighetskravet för uppgifterna som socialhandledare är en för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen. Vi förutsätter också goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken samt goda skriftliga kunskaper och läsförståelse i det ena inhemska språket.

Arbetstiden för en socialhandledare är 38 h 25 min/ vecka. Lönen bestäms enligt SH-avtalet.

Innan valet fastställs ska den som valts visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är maximalt hälften av anställningsförhållandets längd.

Skicka din ansökan senast 11.7.2022 kl.14.00 via länken Sök nu.

Ytterligare upplysningar ger ledande socialarbetare Alexandra Blomqvist tfn 040 184 3539 alexandra.blomqvist2@porvoo.fi eller ledande socialarbetare Raisa Muikku tfn 040 537 7899 eller servicechef för vuxensocialarbete raisa.muikku@porvoo.fi.

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger ledande socialarbetare Alexandra Blomqvist tfn 040 184 3539 alexandra.blomqvist2@porvoo.fi eller ledande socialarbetare Raisa Muikku tfn 040 537 7899 eller servicechef för vuxensocialarbete raisa.muikku@porvoo.fi.

Lär dig mer om oss

Vuxensocialarbetet

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat