Socialhandledare - Vaasan kaupunki

Socialhandledare - Vaasan kaupunki

Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en socialhandledare för tiden 1.11.2019 - 15.9.2020 till Ungdomsstationen Klaara.

Ungdomsstationen Klaara erbjuder handledning, rådgivning och terapeutiskt stöd åt 13-24 åringar i fråga om livshantering, rusmedelsanvändning och den mentala hälsan.

Arbetsuppgifterna inkluderar bedömning av klienternas service- och vårdbehov samt stödande med hjälp av socialhandledning och olika terapeutiska metoder. Huvudmålgruppen är de svenskspråkiga unga som sköter ärenden i enheten. Vid behov inkluderar hjälpande av den unga personen även träffande dennes familj och samarbete med bl.a. social- och hälsosektorn, specialsjukvården, grundskolan, gymnasiet och de yrkesinriktade läroanstalterna.

I Ungdomsstationen Klaaras yrkesövergripande personal ingår även andra sakkunniga inom social- och hälsosektorn som specialiserat sig på mentalvårds- och missbrukarproblem bland unga, problem med livshanteringen hos dessa och därtill ingår fackmän inom ungdomsarbete.

Behörighetsvillkor är yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsosektorn (socionom).
Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Vi uppskattar erfarenhet från missbrukar- och/eller mentalvårdsarbete. Det är även viktigt att du innehar goda växelverknings- och teamarbetsfärdigheter och förmår arbeta självständigt och på eget initiativ.

Prövotid är fem månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ungdomsstationen Klaaras ledande handledare Pia-Maria Snåre, tfn 040 5582 809
Serviceområdeschef Marja Mustonen, tfn 040 7569 617

Social- och hälsosektorn / Ungdomsstationen Klaara
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.