Skip to main content
test
Socionom inom småbarnspedagogik - Kirkkonummen kunta

Hej socionom inom småbarnspedagogik, välkommen till dina drömmars arbetsplats!

För dig är det viktigt att varje barn blir sett på ett positivt sätt. Du provar modigt nya verksamhetssätt för att möjliggöra barnens delaktighet. Principerna för hållbar livsstil styr dina arbetssätt och du är intresserad av barnens fysiska aktivitet och av lärande i naturen.

Kom och bli en del av vårt ivriga och modiga professionella team i Kyrkslätt för att skapa en hållbar och aktiv småbarnspedagogik, genom att tillsammans lära sig och glädjas över framgångar. Vi söker en socionom inom småbarnspedagogik för ett arbetsförhållande från och med 1.8.2023. Arbetsplats vid inledandet av anställningsförhållandet är Sjökulla daghem. Sjökulla daghem ligger nära skogar, berg och simstrand. I daghemmet finns fyra barngrupper. Som stöd i ditt arbete har du en skara yrkeskunniga inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt, bl.a. verksamhetsställets speciallärare inom småbarnspedagogik, digikoordinator och andra sakkunniga.

Som socionom arbetar du som ansvarig pedagog i barngruppen. Tillsammans med din arbetsgemenskap skapar du verksamhetskulturen och lärmiljöerna för högklassig småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Genom din specialkompetens bidrar du med gemenskapliga, samhälleliga och socialpedagogiska synpunkter till det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för egen del för det mångprofessionella samarbetet med välfärdsområdet. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga samt vilja att agera tillsammans och konstruktivt. Hos oss kan du påverka ditt eget arbete, vi ger plats för egen aktivitet och nya idéer.

Vi erbjuder dig:

- En bra arbetsgemenskap med en kunnig förman
- Omfattande fortbildningsmöjligheter för att utveckla ditt eget kunnande
- Utmärkta digitala redskap
- Konkurrenskraftig lön
- Omfattande företagshälsovårdstjänster
- Som personalförmån bland annat möjlighet till gratis simning i Kyrkslätts simhall, gratis kurser i medborgarinstitutet

Behörighetskrav: Behörighet som socionom inom småbarnspedagogik enligt 27 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Till en ny behörig socionom inom småbarnspedagogik betalas efter utgången av prövotiden på sex (6) månader ett rekryteringstillägg om 150 €/månad för en period på 12 månader. Förutsättningen för beviljandet av rekryteringstillägget är att anställningsförhållandet gäller tills vidare och behörighetskraven uppfylls.

Den som blir vald till tjänsten ska visa upp ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från delfåendet av beslutet (lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Gruppintervjuerna och de individuella intervjuerna inleds efter ansökningstidens slut.

Vi beaktar också de som är i slutskedet av sina studier och behöriga barnskötare inom småbarnspedagogik ifall det inte finns behöriga sökanden.

Ansökningarna ska skickas elektroniskt senast 29.9.2023 kl. 12.00 på www.kuntarekry.fi arbetsnyckel (496649).

Ansökningstiden har förlängts.

Läs mer

https://www.kyrkslatt.fi/sjokulla-daghem

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar besvaras av daghemsföreståndare Catrine Nordström tfn 050-3106908. Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogik, Sjökulla daghem

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 1 700 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Välkommen med i vår duktiga skara!


Adress: Sjökullavägen 285, 02540 Kylmälä

Sinulle suositellut työpaikat