Skip to main content
test
Allow content Tillåt cookies för kategori analytics för att se innehållet

Beskrivning av jobbet:

Söker du ett meningsfull arbete där du kan göra skillnad i barns liv? Vi är på jakt efter passionerade och engagerade socionomer som är specialiserade inom småbarnspedagogik. Bli en del av vårt team och bidra till en trygg och utvecklande miljö för våra framtida generationer.

Som socionom inom småbarnspedagogik kommer du att spela en central roll i att stödja barns sociala och emotionella utveckling. Du kommer att arbeta med barn, kolleger och vårdnadshavare för att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö där alla barn kan trivas och växa. Du arbetar i en barngrupp tillsammans i ett team med en lärare och en barnskötare.

Dina arbetsuppgifter inkluderar att delta i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten särskilt ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Ditt kunnande om familjens mångfald och hur man stöder hela familjens välmående är en viktig del av arbetet.

Vi söker som bäst socionomer till flera av våra enheter och har som mål att årligen öka antalet socionombefattningar inom småbarnspedagogiken i Esbo.

Vi söker socionom inom småbarnspedagogik till såväl tillsvidare anställningar som vikariat av olika längd. Vikariat erbjuds särskilt till dig som ännu har studierna på hälft. Vi beaktar din livssituation och erbjuder även deltidsanställning. Det finns arbetsmöjligheter på olika håll i Esbo.

Du får mångsidiga personalförmåner och stöd för arbetsresor med kollektivtrafik samt för idrott och kultur. De finns gratis idrotts- och motionsgrupper som du kan delta i och du kan besöka stadens simhallar gratis.


Arbetsplats och adress:
Arbetstid: 38 h 15 min/ vecka


Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Behörighetskrav:

Behörighetsvillkoren för uppgifter som socionom inom småbarnspedagogik är minst yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området som innehåller studier som omfattar minst 60 studiepoäng i studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik och om vilka närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning av statsrådet eller socionomexamen som har kompletterats med sådana studier (540/2018).

I rekryteringen beaktas även socionom inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Ett jämlikt och positivt bemötande av barn, vårdnadshavare och personal.

God samarbetsförmåga och flexibilitet.

Positiv barnsyn och glädje i arbetet med barn.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter: Ett intresse att utveckla socionomens roll inom småbarnspedagogiken.

På Esbo stad är alla dina arbetsdagar meningsfulla: du förbättrar invånarnas vardag!

Vi uppskattar ditt kunnande och uppmuntrar dig att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vi möjliggör detta genom att erbjuda mångsidig fortbildning, och vi stöder till exempel studier i finska. Vi erbjuder dig även goda personalförmåner för bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi har förbundit oss vid att förverkliga likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi vill anställa yrkesutbildade personer i olika åldrar och av olika kön, som tillhör till olika språk-, kultur- och minoritetsgrupper.

Du kan också fråga om förhållandena på arbetsplatsen (till exempel om du har särskilda behov) anonymt. Skicka dina frågor till keha.rekrytointi@espoo.fi. Vi utreder saken utan att avslöja din identitet för chefen.

Läs mer om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledande daghemsföreståndare Tove Nummelin-Lång, 046 877 3146 och Elli Nylund 046 877 1777, epost: fornamn.efternamn@esbo.fi.

Lär dig mer om oss

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Plats
Karaporten 1
02610 Espoo

 • Esbo stad - Savuton työpaikka
 • Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja
 • Mer om arbetsgivaren
  Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat
  Pikalinkit
  Suosituimmat maakunnat Uusimaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Pirkanmaa Pohjois-Savo Näytä kaikki
  Suosituimmat kunnat Turku Oulu Espoo Lahti Jyväskylä Näytä kaikki
  Suosituimmat ammattialat Opetus- ja kulttuuriala Terveydenhuoltoala Hallinto- ja toimistotyö Sosiaaliala Tekninen ala Näytä kaikki
  Suosituimmat tehtäväalueet Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat Varhaiskasvatuksen muut tehtävät Lähi- ja perushoitajat Aineenopettajat ja lehtorit Luokanopettajat Näytä kaikki
  Sivun tiedot
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  Kuntarekrystä löytyy tuhansia avoimia työpaikkoja kaikkialta Suomesta.

  Työnhakijoille tarjoamme työvälineet työpaikkojen, sijaisuuksien ja keikkatöiden hakemiseen sekä tietoa työskentelystä kuntaorganisaatioissa ja hyvinvointialueilla.

  Työnantajille - kunnille, kaupungeille, hyvinvointialueille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille yrityksille - tarjoamme rekrytoinnin ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja, jotka sopivat ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin sekä sijaisuuksien hallintaan.

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste, tietosuojalauseke sekä saavutettavuusseloste.

  Palautetta sivustosta voit lähettää osoitteeseen: tuki@kuntarekry.fi tai lomakkeella.

  Eväste-asetukset

  Löydät meidät myös täältä:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-palvelun tuottaa Grade Solutions Oy.