Skip to main content
test
Socionom inom småbarnspedagogiken - Loviisan kaupunki

Är du en entusiastisk och utvecklingsvänlig person med utbildning som socionom inom småbarnspedagogik? Om du svarar ja på dessa frågor kan den här uppgiften vara just för dig! Vi söker en socionom inom småbarnspedagogik till Lovisa stad från och med 1.8.2023. Första placeringen är i Fredsby daghems finskspråkiga grupp.

Socionomen inom småbarnspedagogik arbetar som medlem i barngruppen tillsammans med läraren och barnskötaren. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att
- delta aktivt i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av aktiviteter tillsammans med teamet
- ansvara för arrangemang för att stödja barns välmående
- identifiera och bedöma riskfaktorer för barns och familjers välbefinnande
- stärka barnets och familjens välbefinnande genom välriktat stöd, med hjälp av deras expertis inom familjearbete och skydd av barn i småbarnspedagogiken
- stödja föräldraskap och fostran
- ansvara för barngruppens sektorsövergripande samarbete med social- och hälsovården.

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från inledandet av arbetsförhållandet.

Veckoarbetstiden är 38,25 timmar. Den uppgiftsrelaterade månadslönen är 2562,75 euro. Vi besättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på fyra månader.

Om du är intresserad av uppgiften som socionom inom småbarnspedagogik, skicka in din ansökan med bifogade studie- och arbetsintyg via kuntarekry.fi/se/. Ansökningstiden går ut 30.4.2023 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.loviisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger tf. enhetsledaren inom småbarnspedagogik Pia Savolainen, tfn 044 565 1084, e-post pia.savolainen@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Fredsby daghem

Kom och jobba i Finlands bästa småstad! I Lovisa bor cirka 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Fredsbyvägen 46, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat