test

Sommarjobb 2023, Akutvårdare, Österbotten

Hakuaika päättyy  28.2.2023 15:00

Vi söker
sommarvikarier för akutvårdare till Österbottens välfärdsområde. Placering sker enligt behov på våra nio olika platser runt om i Österbotten (Kristinestad, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Vörå).
Vi förutsätter att du har minst C1-körkortsklass och en ikraftvarande basnivå- eller vårdnivå tillstånd senast före arbetet inleds. Vi värdesätter arbetserfarenhet inom akutvården. Vi noterar i ansökan även YH-studerande enligt vissa krav.

Skicka in din ansökan snarast möjligt, eftersom vi fattar beslut fortlöpande under rekryteringsprocessens gång.

Behörighetskrav:
För en akutvårdare på grundnivå; legitimerad sjukskötare eller närvårdarexamen med prehospital akutsjukvård som inriktning.
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

För en akutvårdare på vårdnivå; akutvårdare (YH), eller en sådan legitimerad sjukskötare som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och som har avlagt en studiehelhet inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå omfattande minst 30 studiepoäng. God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

akutvårdsförman (Vasa)
Jenna Mietola-Niskanen
tfn 0400 979 170
akutvårdsförman (Närpes)
Paula Korpi
tfn 040 518 3112
akutvårdsförman (Jakobstad)
Sami Sundqvist
tfn 040 829 6762
fornamn.efternamn@ovph.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan