test

Sommarjobb 2023 (socialvård)

Hakuaika päättyy  28.4.2023 15:00

Vi erbjuder sommarjobb åt socialvårdens sakkunniga (socionomer, sjukskötare, närvårdare och socialarbetare)!

Inom socialvården hittar branschens sakkunniga sommarjobb inom funktionshinderservicen, mental- och missbrukarvård, äldreservicen (hemvård och serviceboenden) och inom barn- och familjeservicen. Inom vuxensocialt arbete anställs även socionomer och socialarbetare för sommaren.

Till uppgifterna hör klienternas handledning, vård och stöd i vardagen.

Koordinerande serviceförman
Nina Lähdemäki
Tel. 040-5552719
nina.lahdemaki@ovph.fi

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Tutustu työnantajaan