Sommarjobb, Äldreomsorg - Närpiön kaupunki

Sommarjobb, Äldreomsorg - Närpiön kaupunki

Äldreomsorgen söker medarbetare över sommaren
till hemvården, stadens serviceboenden och åldringshem.

Vi söker sjukskötare, närvårdare eller personal med en motsvarande utbildning till våra enheter i äldreomsorgen. Som studerande i vårdbranschen är du också välkommen med din ansökan! Arbete i hemsjukvården förutsätter dock avlagd examen för sjukskötare eller hälsovårdare. Saknar du vårdutbildning men har ett intresse av att arbeta med äldre kan du också ta kontakt!

Arbetet är i de flesta fall två- eller treskiftesarbete. Lön betalas enligt AKTA. Arbetstiden är heltid eller deltid. Arbete i hemvården förutsätter att man har körkort och tillgång till bil.

Lämna in en fritt formulerad ansökan via www.kuntarekry.fi där du berättar om dina önskemål, din utbildning och dina färdigheter. Ansökningarna vill vi gärna ha innan 31.3.19 men också senare inkomna ansökningar beaktas. Ansökningarna fördelas till lämpliga enheter vartefter de anländer och respektive enhetsansvarig gör beslut om anställningarna.

Har du frågor? Tilläggsuppgifter ger tf äldreomsorgschef Anna Wadén anna.waden@narpes.fi eller 050-4440770

Du kan också direkt kontakta ansvarig vårdare för respektive enhet
(förnamn.efternam@narpes.fi):

Hemvården södra, Kerstin Ivars, 040-1600753
Hemvården norra, Carola Hägglund, 040-1600625
Frida, Ann-Britt Widroos, 040-8293048
Solbacken, Carina Antfolk, 040-6746084
Pörtehemmet, Sofia Stoor, 040-1600695
Alvina, Anna Pått, 040-1600707
Efraim, Doris Bäck, 040-5846835
Villa Rosa, Guy Rosenholm, 040-6632966
Bostället, Lena Ånäs, 040-1600681

Lisätietoja

http://www.narpes.fi

Tf äldreomsorgschef Anna Wadén anna.waden@narpes.fi eller 050-4440770

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen
Osoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!

Tutustu työnantajaan