Blivande lärare inom småbarnspedagogik, kom och sommarjobba hos oss!

Dina arbetuppgifter består av arbete inom småbarnspedagogik på daghem i Esbo. Föutom att du jobbar som lärare i barngrupp kommer du också att ha andra pedagogiska uppdrag under din anställning. som t.ex. planering och förverkligande av verksamheten på sommaröppet daghem i juli tillsammans med ledare inom småbarnspedagogik och övrig personal.

Om du vill veta mera kontakta:
Ledare inom småbarnspedagogik Susanne Nordling, tel: 050 3217376 eller ledare inom småbarnspedagogik Ulrika Berg-Holsti, tel: 050 3216397

Anställningstid 31.5.-31.8.2021.

Arbetstid 38 h 15 min / vecka

Arbetsplats: Småbarnspedagogiska enheter (daghem) i Esbo

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav: Du studerar till lärare eller socionom inom småbarnspedagogik.

Vi förutsätter utmärkta muntilga och skrifliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Svenska bildningstjänster/småbarnspedagogik

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kundtjanst

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifer ger:
Ledare inom småbarnspedagogik Susanne Nordling, tel: 050 3217376 eller ledare inom småbarnspedagogik Ulrika Berg-Holsti, tel: 050 3216397

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster
Adress: Karaporten 1, 02610 Espoo

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!

Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja