test

Sommarjobb för unga 2024, Österbottens välfärdsområde

Hakuaika päättyy  29.2.2024 15:00

Österbottens välfärdsområde erbjuder sommarjobb för unga under sommaren 2024.

Österbottens välfärdsområde erbjuder socialvårds- och hälso- och sjukvårdstjänster till alla invånare i området, från Kristinestad i söder till Kronoby i norr. Hos oss arbetar ca 8500 personer i många olika uppgifter.

Vi erbjuder unga i åldern 15-17 sommarjobb vid någon av välfärdsområdets primärvårds- eller socialvårdsenheter under 2-4 veckor. Arbetet är deltidsarbete (t.ex. 80%).

Till uppgifterna hör att aktivera klienterna, utevistelse, att fungera som sällskap åt klienterna, pyssel samt att delta i de evenemang som ordnas vid enheten under sommaren, t.ex. sommarutflykter och musikuppträdanden.

Lämna en ansökan där du berättar om dig själv och inom vilken kommun du önskar jobba.

Ansökningstiden är 2.2-29.2.2024


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Koordinerande serviceförman, socialvård
Nina Lähdemäki
tel. 040 555 2719
Koordinerande serviceförman, hälso- och sjukvård
Anna-Mari Sanjama
tel. 044 213 4805
Koordinerande serviceförman
Joakim Bäcklund
tel. 050 421 0474

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Tutustu työnantajaan