Sommarjobb för ungdomar 2020 (16-17 åriga) - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker sommarjobbare som vikarier och extra arbetskraft för varierande uppgifter. Anställningarnas längd varierar från två veckor upp till sex månader. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat parkarbete, fastighetsarbete, äldreomsorg, kontorsarbete och uppgifter inom fritidsväsendet. Totalt finns det 80 sommarjobb att söka. En fullständig lista över sommarjobben finns på stadens webbplats (lediga arbetsplatser - sommarjobb och möjlighet att bekanta sig med arbetslivet).

Länk: https://www.loviisa.fi/sv/arbete-och-naring/lediga-arbetsplatser/sommarjobb-och-mojlighet-att-bekanta-sig-med-arbetslivet/

Du kan söka sommarjobb vid flera olika enheter inom Lovisa stad. Ange vilken arbetsuppgift du främst är intresserad av och ett reservalternativ och precisera vid behov i punkten för tilläggsuppgifter. Det är inte möjligt att lämna så kallade öppna ansökningar (jag söker alla jobb som finns), varken som elektroniska ansökningar eller ansökningar av något annat slag. Vi kan inte beakta ansökningar där du inte har angett minst den arbetsuppgift du främst är intresserad av. Av reservalternativen beaktar vi endast det första. Vi informerar de sökande om valet i april.

För skolelever i åldern 14-15 år erbjuder vi möjlighet att bekanta sig med arbetslivet på stadens olika arbetsplatser. Anställningen räcker två veckor och lönen är totalt 360,00 euro.

Det finns aningen fler sommarjobb för dem som fyllt 16. Dessa sommarjobb varar i huvudsak fyra veckor och lönen är 940,00 euro per månad.

För 18 år fyllda kan vi erbjuda mångsidigare olika vikariat och andra uppgifter som främst är avsedda för studeranden. I dessa uppgifter betalas praktikantlön, som för närvarande är 1 611,53 euro per månad. I vissa uppgifter kan det förekomma olika tillägg. Stadens centraler gör valen på basis av ansökningar och intervjuer.

Lämna in din ansökan om sommarjobb elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi. Logga in på webbtjänsten, därifrån går uppgifterna vidare på elektronisk väg. Ansökningarna behandlas också elektroniskt från början till slut. Skriv upp användarnamnet och lösenordet när du loggar in på ansökningsblanketten. Du kan behöva dem senare.

Välkommen att jobba med oss!

Läs mer

http://loviisa.fi/sv/

Mer om arbetsgivaren

Vill du ha mer information, skicka gärna e-post till camilla.pihlman@loviisa.fi

Lovisa stad
Adress: Mannerheimgatan 4, 07901 Loviisa

Lovisa är en livskraftig kuststad som har circa 15 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet. Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.