Sommarjobb för ungdomar 2020 (16-17 åriga) - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker sommarjobbare som vikarier och extra arbetskraft för varierande uppgifter. Anställningarnas längd varierar från två veckor upp till sex månader. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat parkarbete, fastighetsarbete, äldreomsorg, kontorsarbete och uppgifter inom fritidsväsendet. Totalt finns det 71 sommarjobb att söka. En fullständig lista över sommarjobben finns på stadens webbplats (lediga arbetsplatser - sommarjobb och möjlighet att bekanta sig med arbetslivet).

Länk: https://www.loviisa.fi/sv/arbete-och-naring/lediga-arbetsplatser/sommarjobb/

Du kan söka sommarjobb vid flera olika enheter inom Lovisa stad. Ange vilken arbetsuppgift du främst är intresserad av och ett reservalternativ och precisera vid behov i punkten för tilläggsuppgifter. Det är inte möjligt att lämna så kallade öppna ansökningar (jag söker alla jobb som finns), varken som elektroniska ansökningar eller ansökningar av något annat slag. Vi kan inte beakta ansökningar där du inte har angett minst den arbetsuppgift du främst är intresserad av. Av reservalternativen beaktar vi endast det första. Vi informerar de sökande om valet i april.

Det finns aningen fler sommarjobb för dem som fyllt 16. Dessa sommarjobb varar i huvudsak fyra veckor och lönen är 961,00 euro per månad.

Centralen för bildning och välfärd/Lovisa stadsmuseum

1 person, museibiträdde, 1.6-30.6.2021
Arbetstid: 36,45 timmar i veckan
Lön: 961,00 euro i månaden

Katalogisering av bild- och föremålsamlingarna samt att hjälpa till med museets uppgifter

Tilläggsuppgifter: Ulrika Rosendahl, 040 587 48 25, ulrika.rosendahl@loviisa.fi


Centralen för bildning och välfärd / Lovisa stads bibliotek

3 personer, en månad under tiden 1.6-31.8.2021
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 961,00 euro i månaden

Kundbetjäning och andra biblioteksuppgifter

Tilläggsuppgifter: Tapani Häkkinen, 040 778 63 85, tapani.hakkinen@loviisa.fi


Centralen för näringsliv och infrastruktur/Camping och turism

1 person, en månad under tiden 1.6-31.8.2021
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 961,00 euro i månaden

Olika uppgifter med Lovisa stads turismmarknadsföring. Innefattar turismtipsande och till exempel uppgifter som anknyter till städning av turistmål.

Tilläggsuppgifter: Camilla Pihlman, 040 578 3179, camilla.pihlman@loviisa.fi


Grundtrygghetscentralen/seniorservicen

2 personer, vårdbiträde; Lyckan/Regnbågen, 1 månad
3 personer, vårdbiträde; Taasiagården, 1 månad
4 personer, vårdbiträde; Gråberg, 1 månad
4 personer, vårdbiträde; hemvården, 1 månad
2 personer, vårdbiträde; Rosenkulla, 1 månad
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 961,00 euro i månaden


Tilläggsuppgifter: Monica Sund, 0440 555 380, monica.sund@loviisa.fi

Biträdande uppgifter inom seniortjänsterna


Centralen för näringsliv och infrastruktur/parkavdelningen

8 personer, underhåll, 7.6-6.7.2021 och 5.7.-3.8.2021 (1 månad)
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 961,00 euro i månaden

Olika underhållsarbeten på parkavdelningen

Tilläggsuppgifter: Mona Bäckman, 0440 555 468, mona.backman@loviisa.fi


Lämna in din ansökan om sommarjobb elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi. Logga in på webbtjänsten, därifrån går uppgifterna vidare på elektronisk väg. Ansökningarna behandlas också elektroniskt från början till slut. Skriv upp användarnamnet och lösenordet när du loggar in på ansökningsblanketten. Du kan behöva dem senare.

Välkommen att jobba med oss!

Läs mer

http://loviisa.fi/sv/

Mer om arbetsgivaren

Camilla Pihlman, 040 578 3179, camilla.pihlman@loviisa.fi

Loviisan kaupunki
Adress: Mannerheimgatan 4, 07900 Loviisa

Lovisa är en livskraftig kuststad som har circa 15 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - Unicef lapsiystävällinen kunta