Sommarjobb för ungdomar 20201 (För 18-åringar ) - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker sommarjobbare som vikarier och extra arbetskraft för varierande uppgifter. Anställningarnas längd varierar från två veckor upp till sex månader. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat parkarbete, fastighetsarbete, äldreomsorg, kontorsarbete och uppgifter inom fritidsväsendet. Totalt finns det 71 sommarjobb att söka. En fullständig lista över sommarjobben finns på stadens webbplats (lediga arbetsplatser - sommarjobb och möjlighet att bekanta sig med arbetslivet).

Länk: https://www.loviisa.fi/sv/arbete-och-naring/lediga-arbetsplatser/sommarjobb/

Du kan söka sommarjobb vid flera olika enheter inom Lovisa stad. Ange vilken arbetsuppgift du främst är intresserad av och ett reservalternativ och precisera vid behov i punkten för tilläggsuppgifter. Det är inte möjligt att lämna så kallade öppna ansökningar (jag söker alla jobb som finns), varken som elektroniska ansökningar eller ansökningar av något annat slag. Vi kan inte beakta ansökningar där du inte har angett minst den arbetsuppgift du främst är intresserad av. Av reservalternativen beaktar vi endast det första. Vi informerar de sökande om valet i april.

För 18 år fyllda kan vi erbjuda mångsidigare olika vikariat och andra uppgifter som främst är avsedda för studeranden. I dessa uppgifter betalas praktikantlön, som för närvarande är 1 653,91 euro per månad. I vissa uppgifter kan det förekomma olika tillägg. Stadens centraler gör valen på basis av ansökningar och intervjuer.

Lämna in din ansökan om sommarjobb elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi. Logga in på webbtjänsten, därifrån går uppgifterna vidare på elektronisk väg. Ansökningarna behandlas också elektroniskt från början till slut. Skriv upp användarnamnet och lösenordet när du loggar in på ansökningsblanketten. Du kan behöva dem senare.

För 18-åringar

Stadskanslicentralen

1 person, kundrådgivare på kundservicekontoret (ink. telefonväxel), 15.6-9.8.2021
Arbetstid: 36,45 timmar i veckan
Lön: 1 653,91 euro i månaden

Kundrådgivningsuppgifter

Tilläggsuppgifter: Kristina Lönnfors, 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi

Centralen för bildning och välfärd/museer

2 personer, museiguide, Smedjemuseet i Bruket, 1.6-31.8.2021
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan (innefattar veckoslutsarbete)
Lön: 1 803,27 euro i månaden + tillägg

1 person, museiguide, stadsmuseet, 1.-31.7.2021
Arbetstid: 36,45 timmar i veckan (tis.-sön. kl. 11-17, innefattar veckoslutsarbete)
Lön: 1 803,27 euro i månaden

Museiguiden ansvarar för öppethållandet av museet och att möta publiken i Lovisa stadsmuseum. Vid behov kan du hjälpa till även vid andra uppgifter inom museibranschen. uppgiften kräver språkkunskaper, tjänstvillighet och historiekunskap.

Tilläggsuppgifter: Ulrika Rosendahl, 040 587 48 25, ulrika.rosendahl@loviisa.fi


Centralen för bildning och välfärd/Tessjö bibliotek

1 person, 21.6-30.7.2021
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 2 109,3 euro i månaden

Kundbetjäning, postombud och andra allmänna biblioteksuppgifter

Tilläggsuppgifter: Tapani Häkkinen, 040 778 63 85, tapani.hakkinen@loviisa.fi


Centralen för näringsliv och infrastruktur/camping och turism

5 personer, campingbiträde, 30.4-15.9.2021, 30.4-31.8, 1.5-15.8, 1.6-15.9 och 1.6-31.8.
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 1 653,91 euro i månaden + tillägg

Du jobbar på Lovisa Camping som campingbiträde. Dina arbetsuppgifter innefattar arbete i receptionen, handledning av turisterna, städning och andra arbetsuppgifter på området.
Vi önskar att du har ett hygien och utskänkningspass!

Tilläggsuppgifter: Roya Ahrari, 040 578 95 39, roya.ahrari@loviisa.fi


Centralen för näringsliv och infrastruktur/parkenheten

4 personer, parkarbetare, 7.6-6.7.2021 och 5.7-3.8.2021
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 1 653,91 euro i månaden
Övrigt: Körkort (B)

Olika upprätthållsuppgifter i parkenheten


2 personer (praktikant), studerande inom byggnads- eller skogsbranschen, 2-3 månader enligt överenskommelse
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 1 653,91 euro i månaden
Övrigt: Körkort (B)

Park-, bygg- och skogssektorn

Tilläggsuppgifter: Mona Bäckman, 0440 555 468, mona.backman@loviisa.fi


Centralen för näringsliv och infrastruktur

1 person, assistent till/vikarie för torgövervakaren 1.6-31.8.2021
Arbetstid: 38,45 timmar i veckan
Lön: 1 653,91 euro i månaden

Renhållningsuppgifter på trafikområden och allmänna områden

Tilläggsuppgifter: Irma Korppi, 0440 555 849, irma.korppi@loviisa.fi

2 personer, idrottsplatsskötare, 1.6-31.7.2021 och 1.8.-30.9.2021
Arbetstid: 38,75 h/v.
Lön: 1 653,91 €/mån

Tilläggsuppgifter: Jukka Gustafsson, 0440 555 889, jukka.gustafsson@loviisa.fi


Centralen för näringsliv och infrastruktur/stadsplaneringen

2 personer, arbetsuppgift för praktikant i stadsplaneringsavdelningens team för geografisk information för studerande inom branschen
Arbetstid: 36,45 timmar i veckan
Lön: 2 000 euro i månaden

Stadsplaneringsenheten i Lovisa stad söker till sitt team för geografisk information två studeranden inom lantmäteribranschen till sommaren 2021 för praktik. Praktikperioden varar tre månader under tiden 1.5-31.7 eller 1.6-31.8.

Uppgiften ansöks med en separat sökning. Du hittar annonsen med arbetsnyckeln: 340529

Tilläggsuppgifter: Tuulia Kovanen, 0440 555 410, tuulia.kovanen@loviisa.fi


Välkommen att jobba med oss!

Läs mer

http://loviisa.fi/sv/

Mer om arbetsgivaren

Camilla Pihlman, 040 578 3179, camilla.pihlman@loviisa.fi

Loviisan kaupunki
Adress: Mannerheimgatan 4, 07900 Loviisa

Lovisa är en livskraftig kuststad som har nästan 15 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - Unicef lapsiystävällinen kunta