Sommarjobb för vårdpersonal 2021 - Vaasan sairaanhoitopiiri

Hitta ditt sommarjobb vid Vasa centralsjukhus!

Lämna in en ansökan där du berättar om dig själv, dina kunskaper och färdigheter samt vad du är intresserad av att jobba med. Vi erbjuder sommarjobb för sjukskötare, närvårdare, barnmorskor, röntgenskötare, fysioterapeuter, laboratorieskötare och sjukhuspraktikan. Observera att vårdarbete kräver att du är över 18 år och har påbörjat studier inom branschen.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Bäddavdelningsvård och öppenvård (polikliniker) - Anna-Mari Sanjama
Tel. 06 213 4805, 044 213 4805
Akutvård och vård av kvinnor och barn - Niina Rintamäki
Tel. 06 213 4162, 040 358 4162
Psykiatri och diagnostikcenter - Mia Östergård-Jussila
Tel. 06 213 2105, 044 323 2105
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!