Sommarjobb inom boendeservicen - Porvoon kaupunki

Välkommen på sommarjobb!

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Effektiverat serviceboende är avsett för äldre personer vars funktionsförmåga är så nedsatt att de inte längre klarar av att bo hemma med hjälp av hemvård och stödtjänster. I alla enheter för effektiverat serviceboende ordnas omsorg och vård som beaktar individuella vårdbehov och stöder den boendes egen funktionsförmåga.

Till följande enheter söks semestervikarier: Johanna-hemmet, Brandbackens servicehem, Majbergets servicehem och Svalåkerns servicehem.

Till semestervikarier söker vi närvårdare, sjukskötare/hälsovårdare eller studerande i vårdbranschen.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.
Personalen jobbar i team och introducerar dej i arbetet. Vi ger vård enligt den enskilda klientens behov och har ett stort intresse att utveckla vårdarbetet. Jobbet är treskiftsarbete.

Skicka din ansökan senast 30.4.2021 före kl. 15. via Sök nu länken.

Läs mer

https://www.borga.fi/boendeformer#effektiverat-serviceboende

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger servicechef Ansa Bergheim, tfn 040 4899780 eller ansa.bergheim@porvoo.fi

Boendeservicen
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats.

Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka