Skip to main content
test
Sommarjobb - Kokkolan kaupunki

Ansökningstiden går ut 28.2.2023
Till den som söker sommarjobb Staden anställer ca 250 skolelever och studerande i olika assisterande arbetsuppgifter. Syftet är att introducera unga i arbetslivet och olika yrken.

I år kan de som är födda 2002-2006 söka sommarjobb.
Bara de som söker sommarjobb via elektroniska kuntarekry.fi-systemet senast den 28 februari 2023 kan beaktas, inga andra ansökningar behandlas.

LÖN
Skolelever och studenter
- anställs för tre veckor och har en arbetstid som är 85 % av den normala arbetstiden inom branschen
- totallönen uppgår till ca 743 €

De som har avlagt minst ett läsårs studier inom ett område som anknyter till sommarjobbet
- anställs för en månad och har normal arbetstid
- totallönen uppgår till ca 1249 €

Se till att fylla i ansökningsblanketten noggrant (kontrollera telefonnummer och e-post). Eftersom antalet sökande är mångdubbelt jämfört med antalet sommarjobb är det viktigt att du presenterar dig kort och berättar varför vi borde anställa just dig i sommarjobb. När vi tagit emot din ansökan får du en bekräftelse genom ett textmeddelande eller e-post. Alla som har sökt sommarjobb får ett e-post om valet av sommarjobbare senast den 12 april 2023.

Uppgiftsbeskrivningar och sektorernas kontaktuppgifter:

Infrastrukturbyggande
Arbetet består av assisterande arbeten som anknyter till beläggning och beläggningsreparationer samt assisterande arbeten som anknyter till kommunaltekniskt byggande. Minst 18 års ålder krävs. Ett körkort är önskvärt. Takkula, tfn 044 7809 154

Kieppi Karleby naturhistoriska museum
Sommarjobbet i Kieppi innebär i huvudsak arbete med samlingar, exempelvis anteckning av uppgifter om när fjärilar tagits emot, skrivning av namnlappar samt assistans vid fotografering. Mäenpää, tfn 040 806 8262

Bibliotekstjänster
Arbetet består av kundbetjäning samt av iordningställande. Minst 18 års ålder förutsätts. Studerande inom branschen prioriteras. Forsberg, tfn 044 7809 564

Maskincentralen
Arbetet består av arbete med stadens tunga materiel. Kravet är utbildning inom branschen och minst T-kort. C-körkort ses som merit. Sillanpää, tfn 044 7809 484
Maskinverkstaden
Arbetet består av service och reparation av stadens fordon och apparater. Kravet är utbildning inom branschen och minst B-körkort ses som merit. Sillanpää, tfn 0447809484

Karleby Vatten
Hjälpupgifter. Väisänen tfn. 0447809327

Kulturtjänster
Inom kulturtjänster består arbetet av bl.a. evenemangsproduktion samt övervakning av utställningar. Dessutom ingår kundbetjäning och kontorsarbete i uppgifterna. Purontaus, tfn 0447809264

Underhåll av trafikleder
Arbetet består av assisterande arbeten i samband med underhåll av trafikleder. Krav är minst 18 års ålder samt vägsäkerhets- och arbetssäkerhetskortet. Pihlajamäki, tfn 0447809986

Idrottstjänster / Badvakt/strandvakt: Arbetet är övervakning och kundbetjäning i VesiVeijari och vid badstränder 4-6 dagar i veckan. Arbetsskift också på kvällar och veckoslut. Krav är minst 18 års ålder. Luhtio, tfn 0447809265
Idrottstjänster / Cykellots: I arbetet ingår att ta med boende från olika servicehus på en cykeltur med Kokkorikshacykel i juni. Krav är minst 17 års ålder och tvåspråkighet. Du får utbildning för uppdraget. Aho, tfn 0408065383
Idrottstjänster / Hobbyinstruktör: Arbetet är att fungera som idrottsinstruktör för barn och unga vid näridrottsplatser och i parker i juni. Krav är erfarenhet av ledning av motionsgrupper. Studerande inom idrottsbranschen prioriteras. Laitala, tfn 0447809300

Skogstjänster
Arbetet består av underhåll, röjning, plantering av träd och tidig vård av planterade områden i grönområden och närskogar. Arbetet förutsätter självständighet och relativt god kondition. Dessutom anställs en studerande inom skogs- eller parkbranschen med uppgift att handleda gruppen av sommararbetare. Räinä, tfn 0447809344

Museer
Arbetet består av kundbetjäning såsom öppethållning av museer, mottagning av besökare och att svara på frågor, försäljning i museibutiken och assisterande av den ordinarie personalen. I arbetet ingår arbetsskift under veckoslut. Kangasvieri, tfn 0447809474

Ungdomstjänster
Lägerledare: Sommararbetet på ungdomstjänsters läger innebär ledning av barn och unga i årskurserna 1-6 under nattläger i juni. Lägren hålls i Villa Elba på vardagar och består av morgon-, kvälls- och/eller nattskift. Krav är 18 års ålder. En separat introduktion ordnas för arbetet.
Sommarledare: Arbetet som sommarledare är rörligt ungdomsarbete, man tar med sig dit där ungdomarna tillbringar sin fritid. Lakanaho, tfn 0503435048

Undervisningstjänster
Sommararbetet består av assistans i flyttarbeten och interna lokalitetsarrangemang i skolor samt smärre underhålls- och organiseringsarbeten som specialyrkesmannens hjälp. virpi.niemela@kokkola.fi, tfn 0505688201

Städ- och matservice, förvaltning
Arbetet består av kontorsarbete. Minst 17 års ålder förutsätts. maija.vasalampi@kokkola.fi

Städservice
Arbetet består av assisterande städarbete i skolor, daghem, ämbetsverk och hälsovårdsfastigheter tillsammans med ordinarie personal. Krav är minst 17 års ålder. Körkort är önskvärt. Noora Huotari, Merja Känsäkangas

Parker och idrottsanläggningar
I arbetet ingår gräsklippning med skjutbara gräsklippare och trimrar, krattning samt andra uppgifter för att sköta och hålla parkerna och idrottsanläggningarna snygga. Helminen, tfn 0408065204

Underhåll av byggnader
Arbetet består av underhållsmålning av byggnaders fasader, fönster, dörrar och trästaket samt inomhusmålning i tekniska utrymmen. Krav är minst 17 års ålder. Kukkola, tfn 0447809393

Matservice
Arbetet består av assisterande arbeten i kök tillsammans med ordinarie personal. Krav är minst 17 års ålder. maija.vasalampi@kokkola.fi

Fastighetstekniska centralen
Arbetet består av underhåll av grönområden, i huvudsak gräsklippning och -trimning med motordrivna gräsklippare och trimrar. Platserna som ska skötas finns i centrala Karleby, i Kelviå, Maringais, Lochteå och Ullava. Kronqvist, tfn 0447809921

Dataförvaltning
Widjeskog, tfn 0447809466

Småbarnspedagogik
I arbetet ingår deltagande i den dagliga verksamheten med barn. I arbetsuppgifterna ingår också assisterande uppgifter i basvården av barn, i klädvården och städuppgifter. Forsberg, tfn 0447809 886

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Kontaktuppgifterna finns i presentationen av sektorerna.

Lär dig mer om oss

Karleby stad

Karleby, det tvåspråkiga landskapscentret för Mellersta Österbotten, är en havsnära och snabbt växande stad i ständig utveckling. Staden har nästan 50 000 invånare och erbjuder mångsidigt boende, täckande basservice, goda trafikförbindelser samt utmärkta möjligheter till utbildning och fritidssysselsättningar. Karleby stad som har ca 2 300 anställda är en multikoncern med personal inom undervisning och fostran samt teknik, förvaltning och kultur.


Adress: Kauppatori 5, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat