Sommarjobb, Replot hemservice - Mustasaaren kunta

Till arbetsuppgifterna hör:
att tillsammans med en närvårdare och delvis självständigt stödja våra klienter, vilka är främst äldre personer tex. genom individuella vård- och omsorgsuppgifter, sociala aktiviteter, förebyggande, rehabiliterande och aktiverande vård. Hemservicepersonalen jobbar i klienternas egna hem.
Sökande bör vara social och människointresserad med god förmåga att tala svenska, nöjaktig förmåga att tala finska ses som en fördel. Erfarenhet av äldre och studier inom vård- och omsorg ses som meriter.

Läs mer

http://www.korsholm.fi

Mer om arbetsgivaren

Hemserviceledare Caroline Pentilä, tfn 050 5181179. caroline.pentila@korsholm.fi

Korsholms kommun, Replot hemservice
Adress: Kyrkvägen 50, 65800 Raippaluoto

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer.

Välkommen med din ansökan till oss!