Sommarvikarier för anstaltsbiträde 3.6-31.8.2019 - Kemiönsaaren kunta

Sommarvikarier för anstaltsbiträde 3.6-31.8.2019 - Kemiönsaaren kunta

Sommarvikarier för anstaltsbiträden 3.6-31.8.2019

Placering inom hälsocentralsjukhuset. Vi förutsätter att du har minst goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Lön enligt AKTA.

På förfrågningar svarar avdelningsskötare Nea Forss tfn 040 661 7711 nea.forss@kimitoon.fi.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi.
Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Kimitoöns kommun, hälsocentralen, PB 11, 25701 Kimito senast 3.3.2019 kl. 23.00.

Avdelningsskötare Nea Forss tfn 040 661 7711 nea.forss@kimitoon.fi.

Kimitoöns hälsocentralsjukhus
Osoite: Kemiönsaari, Kimitoön

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Tutustu työnantajaan