Skip to main content
test
Sos.työntekijä (4), tilannearviointi 1, ikäihmiset - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Haemme
neljää (4) sosiaalityöntekijää vakinaisiin virkoihin iäkkäiden palveluihin asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueelle. Alkusijoituspaikka keskinen ja eteläinen alue. Virat voidaan täyttää 1.9.2022 lukien.

Asiakas- ja palveluohjauksen tulosalue sisältää monen tasoista toimintaa. Toimintaan kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden yleistä ensivaiheen ohjausta, neuvontaa ja viestintää. Päätehtäväalueet ovat moniammatillinen yhteistyö gerontologista sosiaalityötä vaativissa asiakastilanteissa, SAS-toimintaan (ympärivuorokautinen asuminen) liittyvä asiakkaiden palvelutarpeen selvittäminen, arviointi ja päätöksenteko sekä palveluihin ja etuuksiin liittyvä neuvontaa ja ohjausta.

Gerontologisen sosiaalityön keinoin tuetaan iäkkäitä, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä, ikäihmisen itsemääräämisoikeus ja etu huomioiden. Tukena on koko alueen gerontologisen sosiaalityön tiimi sekä asiakas- ja palveluohjauksen palveluissa työskentelevät muu henkilöstö. Gerontologista sosiaalityötä tehdään kotikäynneillä, asiakkaan verkostossa sekä monenlaisissa viranomaisyhteyksissä ja verkostotapaamisissa. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta gerontologisesta sosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja, sosiaalihuoltoon liittyvää iäkkäiden palvelujen substanssiosaamista. Tarjoamme sinulle näköalapaikan merkityksellistä ja mielenkiintoista työtä ikääntyneiden parissa uudistumismyönteisessä työyhteisössä.


Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7 ja § 9).

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.

Koeaikaa sovelletaan.

Lisätietoja

http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Iäkkäiden palvelujen päällikkö
Berit Kivimäki
puh. 040 354 9918
berit.kivimaki@ovph.fi

Lisätietoja

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muodostaa kolmetoista Pohjanmaan kuntaa. Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alueellaan.


Osoite: Vöyri, 66600 Vöyri
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat