Sosiaali- ja terveysalan lehtori - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

WINNOVASSA ON SUUNTA ETEENPÄIN!

Haemme Ensiapu- ja Sosiaali- ja terveysalan opettajaa.

Arvomme ovat
YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU,
jotka muodostavat winnovalaisen kulttuurin perustan ja menestyksemme kulmakivet.

Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo puolestaan perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme


Tässä tehtävässä edellytämme ETK-kouluttajan pätevyyttä:
-Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin koulutusta
-Perehtyneisyyttä competenceadmin-järjestelmään
-Etäopetusmahdollisuuksien hallitsemista

Tehtävään sisältyy myös Sosiaali- ja terveysalan koulutusten opetus, työpaikalla oppimisen ohjaus ja näyttöjen arvioiminen.

Yrityskoulutusten markkinointi, myyminen ja opetus on myös tärkeää. Henkilö työskentelee koko Winnovan alueella. Arvostamme alan vahvaa substanssi-ja koulutusosaamista, kehittämisotetta ja kykyä sekä itsenäiseen että tiimimäiseen työskentelyotteeseen.

Tehtävän vaatimuksena on
Ylempi amk-tutkinto
Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin koulutus
ETK-kouluttajan pätevyys
Lääkehoitolupa, Lääkehoidon perusteet (LOP), Ajokortti B-luokka, Lääkehoidon lisäkoulutus (perus- ja lähihoitajat), LOVe

Opettajan pedagoginen pätevyys, opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset.

Kelpoisuus määritellään näin:
Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Kelpoisuuden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena enintään vuodeksi. Jos opettajan kelpoisuudesta puuttuu vain opettajan pedagogiset opinnot ja henkilö on jo hyväksytty opiskelemaan ao. opintoja, voidaan hänet ottaa tehtävään 1-3 vuoden määräajaksi.

Haluamme ottaa sinut terveelliseen ja turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön, joten edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä todistusta huumausainetestistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti ja rikostaustaotetta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti. Työhöntulotarkastus ja huumausainetesti tehdään tehtävän jo alettua, rikostaustaotteen hakee palkattava työntekijä oma-aloitteisesti.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.
Noudatamme palkkauksessa ja työehdoissa AVAINOTES (liite 10) työehtosopimusta.

YHDESSÄ SUUNTAAMME ETEENPÄIN!

Lisätietoja

http://www.winnova.fi

Tutustu työnantajaan

Teija Tiirikka, vain sähköpostilla
teija.tiirikka@winnova.fi

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Palvelualat, 61241200 Hyvinvointi, Palvelu, Rauma ja Laitila
Osoite: Steniuksenkatu 8, 26100 Rauma

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävä.

WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.

Sinulle suositellut työpaikat