Sosiaali- ja terveysalan opettaja - Kajaanin kaupunki

Sosiaali- ja terveysalan opettaja - Kajaanin kaupunki

Määräaikainen sosiaali- ja terveysalan ammatillinen opettaja ajalle 1.8.-31.12.2019.

Tehtävään kuuluu osaamisperusteinen opetus- ja ohjaustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille pääsääntöisesti Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikassa. Opettaja toimii oppilaitoksessa sosiaali- ja terveysalan ammattialakohtaisen opettajatiimin jäsenenä ja vastaa ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sekä alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opetus- ja ohjaustyöstä.

Kainuun ammattiopistossa ohjaus- ja opetustyö suunnitellaan ja toteutetaan tiimityönä, joten arvostamme hyviä yhteistyötaitoja. Arvostamme hyviä työn suunnittelutaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta monipuolisten ajantasaisten ohjausmenetelmien käyttöön yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa. Hakijan eduksi katsomme käytännön työkokemuksen hoitotyön alalta (esim. sairaan/terveydenhoitajan työ), ajantasaisen ammatillisen koulutuksen tuntemuksen ja ETK / HEK -kouluttajan oikeudet.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan.
Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja kolmen vuoden pituista käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja vähintään viiden vuoden pituista käytännön työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Lisäksi opetusta antavalla henkilöllä tulee olla oikeus harjoittaa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Oppilaitoksellamme on toimintaa Kainuussa, Koillismaalla ja ajoittain myös muualla. Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja huumausainetesti. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tehtävää haetaan pääsääntöisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

koulutusjohtaja Anne Koski-Heikkinen puh. 044 497 5001, anne.koski-heikkinen@kao.fi

Koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Osoite: Apajatie 1, 93600 Kuusamo

Kajaani on 38 000 asukkaan maakuntakeskus Kainuussa. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon.
Kajaanin kaupungin ylläpitämä koulutusliikelaitos vastaa ammatillisesta koulutuksesta Kainuussa ja Kuusamossa sekä lukiokoulutuksesta Kajaanissa. Koulutusliikelaitoksessa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3000 nuorta ja aikuista ja Kajaanin lukiossa 600 nuorta. Työntekijöitä on yli 300 henkilöä.

Tutustu työnantajaan